Avtalslös Brexit: Så här förbereder du din tullhantering


Kuehne + Nagel är en betrodd rådgivare till den brittiska regeringen när det gäller gränsöverskridande logistik. Vi arbetar för att underlätta handel över gränserna och är i en bra position för att effektivt kunna hjälpa dig med din tullhantering mot Storbritannien.

Vår checklista inför Brexit

Tre och ett halvt år efter att Storbritannien påbörjade Brexit-processen har nu WAB ( Withdrawal Agreement Bill ) passerat alla instanser i Storbritannien och EU-parlamentet.

Den formella ratificeringen av WAB gör att Storbritannien officiellt lämnar Tullunionen den 31 Januari 2020 och en övergångsperiod som avslutas 31 december, 2020

Trots det nyligen ratifierade avtalet kommer varje sändning till eller från Storbritannien att bli föremål för tullhantering efter den 31 december 2020.

Kuehne + Nagel, har som första prioritet att se till att dina leveranser fortsätter att hanteras smidigt, på samma sätt som du är van – också efter Brexit. För att ge dig den information som krävs för att transportera ditt gods mellan EU och Storbritannien efter Brexit, har vi tagit fram en checklista för dig.

 

Vi hanterar dina tullhandlingar efter Brexit

Det här behöver vi från dig:

 • FULLMAKT
  För att Kuehne + Nagel ska kunna agera som er representant när det gäller tulldeklarationer, kallas också Letter of Empowerment (behöver endast göras en gång)
 • EORI-NUMMER
  (The Economic Operators Registration and Identification (EORI) number) är en förutsättning för tullklarering av varor inom EU och Storbritannien
 • FAKTURANUMMER OCH VALUTA
  inkluderat på fakturan
 • VARUKOD (HS CODE)
  Världsomspännande klassifikationskoder av varor
 • VARUBESKRIVNING
  Kortfattad beskrivning av varorna
 • VARUVÄRDE
  Monetärt värde på varorna och valutan som används för att beräkna tullvärdet och skattetillägg
 • LEVERANSVILLKOR
  Gör en överenskommmelse om Incoterms med din affärspartner, eftersom dom definierar vem som är ansvarig för tullklareringen och tillhörande kostnader

 

TSP – Våra rekommendationer för transporter till 

           Storbritannien


Den Brittiska regeringen
 har infört Transitional Simplified Procedures (TSP) för att förenkla transporterna av EU-goods till Storbritannien. TSP reducerar mängden information som brittiska mottagare av goods behöver lämna i en importdeklaration när varorna korsar EU:s gräns. TSP kan användas för de flesta typer av goods (exl. farligt goods). För att kunna använda sig av TSP, måste mottagaren i Storbritannien registrera sig för TSP. När registrering är gjord, behöver TSP-numret meddelas till Kuehne + Nagel.

Viktigt:
Om Kuhne + Nagel inte tidigare samarbetat med mottagaren är vi inte tillåtna enligt GDPR-bestämmelser att kontakta mottagaren för att inhämta registreringsnumret för TSP. Det här gäller vanligtvis för leveranser från EU-baserade företag.

Genom att använda TSP minskar risken för försening vid gränsen, eftersom det reducerar mängden information du behöver lämna vid en importdeklaration. När du lämnar ditt TSP nummer, behöver inte tulldeklaration inte lämnas direkt vid gränsen, så de flesta leveranser kommer inte att behöva köa för klarering vid gränsen .

För mer information  ladda ner vår TSP flyer här.


Viktiga länkar och dokument för nedladdning