Varför är det så viktigt att ha en fraktförsäkring?

Oavsett vilket fraktsätt som används, är traditionellt speditörsansvar begränsat och beräknas vanligtvis i kilo. Lokal och internationell lagstiftning samt konventioner som reglerar dina speditionskontrakt, exkluderar eller åtminstone begränsar ofta den skadeersättning du kan begära som kund.

Begränsad ansvarsskydighet för speditörs skadeanspråk

 •        Flygfrakt (Montrealkonventionen) 19 SDR* per kg
 •        Sjöfrakt (Haag-Visbyreglerna) 2 SDR* per kg eller 666,67 SDR* per kolli
 •        Bilfrakt (CMR) 8,33 SDR* per kg
 •        Järnvägsfrakt (CMR) 17 SDR* per kg

*SDR är definierat som särskilda dragningsrätter

Nu är det enklare än nágonsin att försäkra sitt gods

Vi hanterar alla frakter med den största försiktighet och omsorg, men självklart finns det alltid risker förknippade med att frakta gods. Ibland finns det faktorer som ligger utanför vår kontroll och som kan leda till att gods blir skadat eller går förlorat.

Vår omfattande erfarenhet av internationell logistik ger oss en unik möjlighet att kunna skräddarsy en rad olika försäkringsprodukter som passar alla individuella krav. Tack vare våra stora volymer kan vi dessutom erbjuda förmånliga priser. Våra interna försäkringsspecialister i 30 länder kan matcha våra flexibla försäkringslösningar med just dina krav.

Dessutom, vid uppkommen skada eller förlust, blir det mycket enklare för dig att göra skadeanspråk när du är försäkrad hos oss.

Vi erbjuder tre typer av försäkringar under produkten "KN Sure”:

 • KN Sure SPOT  -  En enkel men ändå omfattande försäkring för engångstransporter
 • KN Sure FLEX  -  Omfattar alla frakter som hanteras av Kuehne + Nagel, plus flexibiliteten att försäkringen när som helst kan väljas bort
 • KN Sure FIX  -  Omfattar ALLA frakter, inte bara sådana som hanterats av Kuehne + Nagel. Detta kan göras genom vår lättanvända e-försäkringslösning online eller genom ett årligt försäkringsbrev.

Kontakta våra försäkringsspecialister i Nacora för mer information om hur du försäkrar ditt gods på bästa sätt.

De viktigaste fördelarna

 •        Ersättning upp till det fulla försäkrade värdet för ditt gods, oavsett orsak
         eller speditörsfel
 •        Konkurrenskraftiga premier
 •        Försäkringen gäller från dörr till dörr, inklusive lastning/lossning
 •        Expertmässig riskanalys för din verksamhet
 •        Professionell hantering av skadeanspråk
 •        Snabb och smidig utbetalning av giltiga skadeanspråk
 •        Enkel fakturering och deklaration genom din kontaktperson hos
         Kuehne + Nagel
 •        Allt du behöver för ditt gods och dina försäkringsbehov
 •        Försäkringsskydd tillhandahålls av marknadsledande försäkringsbolag
 •        Premien läggs enkelt till på fakturan och ett försäkringscertifikat genereras
         och skrivs ut av Kuehne + Nagel