KN Login fungerar som ett styrningssystem för hela din distributionskedja. Dess kraftiga, konfigurerbara verktyg gör att du kan övervaka frakt- och informationsflöde så att du kan ingripa proaktivt – och göra driften mer tillförlitlig och robust än någonsin tidigare.

KN Logins händelserapportering utlöser proaktivt ett notifieringsmeddelande när ett steg har uppnåtts eller är på väg att nås i statusnyckelprocessen. Dessutom har KN Login en inbyggd eskaleringsmekanism som kan identifiera ändringar i planen och även möjliga eller faktiska störningar. I detta fall genererar systemet varningar som minskar din responstid så att du kan fatta snabbare beslut.

KN Login ger dig tillgång till all nyckelinformation och förser dig med kraftiga verktyg till att övervaka och hantera kritiska processer för hela din distributionskedja – från ursprung till leverans.

Värdeskapande tjänster

  • Proaktiv övervakning och varningar för en mer noggrann kontroll och bättre prestanda
  • Spara tid, minska kostnaderna och undvik svårigheter med dina kunder eftersom alla kritiska områden inom din logistik och införskaffningsprocess kan övervakas
  • E-postvarningar som genererats av KN Login kan omfatta kundreferensinformation och även länkar till dokumentbilder
  • Få proaktiva varningar när förutbestämda milstolpar har nåtts eller när vissa dokument/kundreferenser blir tillgängliga
  • Identifiera enkelt potentiella och faktiska störningar på servicen samt planerade ändringar baserat på fördefinierade specialinställda undantag