KN Login effektiviserar informationsflödet mellan dig och dina partners tack vare samarbetslösningar på en gemensam plattform. Denna tätare integration av system, processer och människor ökar samverkan mellan alla berörda parter.

Den interaktiva leveransplaneraren (IDP) möjliggör planering på internet i realtid. Det minskar behovet av kommunikation, och stöder på ett optimalt sätt leveransplanering för FCL och LCL sjöfrakt samt gör det möjligt att prioritera leveranser. KN Logins bokningsverktyg är tillgängligt dygnet runt, vilket innebär en mer flexibel bokningsprocess.

KN Login kan förbättra din produktivitet och effektivitet genom att tillhandahålla en säker miljö där fraktföretag, mottagare, Kuehne + Nagel och tredjepartsleverantörer kan få kontakt med varandra.

Mervärdestjänster

  • Problemfritt samarbete med dina partners för ett optimerat produkt- och informationsflöde
  • Skyndar på processer genom enkel interaktion och kommunikation mellan alla berörda parter
  • Konfidentiell information kan skyddas genom implementering av rollbaserade databehörighetsnivåer
  • Underlättar jämn informationsdelning genom hela koncernen för att underlätta effektivt och välinformerat beslutsfattande
  • Ökar planerings och implementeringseffektiviteten samt pålitligheten genom att byta ut manuella processer mot systemdrivna arbetsflöden.
  • Enkel integration i KN Login för alla parter i upphandlings och distributionsprocessen