KN Login erbjuder integrerad visibilitet för alla speditörer så att du kan spåra och hantera dina produkter på ett mer effektivt sätt. På så sätt kan du göra åtaganden gällande tillverkning och klara av beställningar – förbättra svarstid och effektiviteten.

Med ett allt större antal leverantörer, kunder och partners, har överblicken från början till slut aldrig varit viktigare. KN Login är det fönster som ger dig en helhetsbild av hela din distributionskedja. Det synkroniserar informationen med rörelsen på din frakt och ger dig full visibilitet för alla transportmedel, platser, partners och processer. På så sätt kan du effektivt hantera dina logistikaktiviteter – och dessutom begränsa dina kostnader och risker.

KN Login ger dig förstklassig visibilitet i distributionskedjan och även förvaltningslösningar som kan förbättra din produktivitet och effektivitet avsevärt. Du får en översikt över hela det lager du har i rörelse och breddar horisonten för din distributionskedja mot alla länder och branscher.

Mervärdestjänster

En ny nivå av global visibilitet för din distributionskedja

  • Överblick i realtid från början till slut
  • Sömlös översikt av processerna i distributionskedjan
  • Händelsestyrd bevakning av ert lager, även i rörelse
  • Förenklat användargränssnitt
  • Sökning baserat på undantagen för att minska rapportering
  • Matcha fysiska flöden med information i realtid för alla speditörer och transportmedel
  • Omedelbar lokalisering av transporter och produkter i distributionskedjan