Planerare av stora evenemang världen över förlitar sig på Kuehne + Nagels långa erfarenhet och goda rykte för logistikplanering när de sätter upp live-evenemang och vår växande portfölj är bevis på vår oöverträffade expertis      

 •        Samordning av alla typer av inrikes och internationella transporter
 •        Tidslinjeförvaltning, hantering och organisation av tjänster på plats på arenor
         världen över
 •        Projektrådgivning och stöd under den övergripande planeringsfasen
 •        Vaksam övervakning av leveranser av våra dedikerade projektansvariga samt konstant, 
         pålitlig budgetkontroll -från den första upphämtningen till returen efter evenemanget
 •        Totalt fokus på säker, temperaturreglerad (vid behov) hantering och transport av
         internationella, tidskänsliga, bräckliga och komplicerade transporter med kort varsel
 •        Projektsamordning, ständig kommunikation och tillgänglighet dygnet runt, hela året av
         våra hängivna specialister med ständigt fokus på dina specifika behov.