Man får inga nya chanser när det handlar om live, engångsevenemang. Med över 40 års erfarenhet av att hantera evenemang, tar vi hand om dem som om de vore våra egna för att säkerhetställa de bästa logistiklösningarna.

Transporthantering

 •        Inrikes och internationell frakttransport och logistikhantering
 •        Dedikerade expressfordon för brådskande transporter
 •        Snabba leveranser från dörr till arena och från arena till dörr
 •        Förmedling av "house to house" transportförsäkring

Tullklarering

 •        Världsomspännande tull och karantänhantering
 •        Expertkunskap om specifika föreskrifter och formaliteter
 •        Temporära import och tullavgifter

Hantering på plats

 •        Hantering av lastning/lossning och trafik vid lastbryggor
 •        Tillgänglig förvaring på plats av fulla och tomma containrar
 •        Lyft och placering med hjälp av speciell lyftutrustning
 •        En flotta med HYBRID-gaffeltruckar för minskade energikostnader och
         låga koldioxidutsläpp
 •        Trafikledning och hantering på plats
 •        Erfarna och dedikerade team på mässområdet

Mervärdestjänster

 •        Hjälp med uppackning och ompackning
 •        Märkning, hämtning, lagring och retur av tomma förpackningar