Som en erkänd pionjär inom logistiklösningar, med en meritlista att tjäna några av världens största och mest kända företag,  levererar vi end-to-end-tjänster för alla större branscher. I vår produkt EuroDirect sker regelbunden transport av stycke, parti och helbilslaster (FTL och LTL) i Europa. Allt för att ge dig en omfattande täckning i er försörjningskedjan.

KN EuroDirect logistik och transporttjänster

 •        Flexibla leveranser dörr-till-dörr i hela Europa
 •        Pålitliga ledtider från upphämtning till leverans baserat på specifika krav 
         (med en eller två chaufförer)
 •        Transport av farligt gods enligt föreskrifterna i ADR/IMO.
 •        Leverans av LTL-frakter i begärd ordning
 •        Fraktinsyn via förstklassigt övervaknings- och spårningssystem (KN Login)
         för alla transportmedel
 •        Ökad insyn och enkel uppladdning av dokument via EDI/Kuehne + Nagels
         bokningssystem online
 •        Vägtransportansvar enligt CMR-konventionen

Mervärdestjänster

 •        Förhandsavisering så att mottagaren kan planera in tid för mottagning
 •        Leverans på en viss dag och/eller en viss tid
 •        Dubbelbemannad (med två chaufförer) för att minska ledtiderna
 •        Realtidsstatus med lastbilstelematik
 •        Tullklarering
 •        Ytterligare försäkring med KN Sure
 •        Kundspecifik prestandarapportering via KN Login

Dina förmåner med KN EuroDirect

 •          Leverans dörr-till-dörr för maximal enkelhet och bekvämlighet
 •          Daglig kapacitet
 •          Pålitliga ledtider som garanterar snabb transport i tid
 •          Dedikerad flotta för att kunna uppnå den högsta nivån av pålitlighet och
           planeringssäkerhet
 •          Full insikt i ditt transportflöde via KN Login, vårt webbaserade insyns- och
           övervakningssystem
 •          POD (proof of delivery), bevis på leverans och dokumenthantering hjälper
           dig med formaliteterna

Med det största engagemanget - beprövad prestanda

 •        Angivna ledtider i dagar uppnås i över 98 % av fallen
 •        Information on delivery (IOD), information vid leverans uppnås i över 95 %
         av fallen före kl. 12:00 dagen efter leverans (mån-fre)
 •        ePOD (electronic Proof of Delivery), elektroniskt bevis på leverans som
         hårdkopia - på begäran

Synlighet och övervakning med KN Login

 •        Status på upphämtning och leverans av fraktgods
 •        Elektroniska kopior av kritisk fraktdokumentation
 •        Anpassade rapporter (tillval)
 •        Fraktstatus i realtid (tillval)

 

     Läs mer här