KN SecureChain är den säkra, pan-Europeiska lösningen för transport av värdefulla och/eller känsliga produkter från enstaka pallar till hela lastbilslaster (LTL till FTL). Med vårt erfarna team av välutbildade experter, säkra anläggningar, stränga driftprocesser och specifika affärsberedskapsplaner erbjuder vi den högsta standard för att tillfredsställa behoven i din distributionskedja. På så sätt kan vi säkerställa att dina produkter kommer fram till sitt slutmål – i perfekt skick.

KN SecureChain tjänster

 •        Flexibel leverans dörr-till-dörr i hela Europa
 •        Pålitliga ledtider från upphämtning till leverans baserat på 
         specifika krav (med en eller två chaufförer)
 •        Från enstaka pallar till hela lastbilslaster (LTL till FTL)
 •        Fraktsynlighet via förstklassigt övervaknings- och spårningssystem
         (KN Login) för alla transportmedel
 •        Mycket erfarna team med siktet inställt på kontinuerlig processförbättring
 •        Skadeståndsförebyggande program för att minska riskexponeringen och
         för att minimera skador och förluster.
 •        Hög prestanda tack vare centraliserad prestandaövervakning och 
         proaktiva undersökningar

Dina fördelar med KN SecureChain

 •        Färre verksamhetsrelaterade risker tack vare hantering i enlighet med
         säkerhetsstandarder
 •        Hög prestanda tack vare proaktiv undersökning
 •        Förbättrad insyn och spårbarhet, proaktiv intervention och riskminskning
 •        Anpassningsbara tjänster för att säkerställa optimala lösningar

Mervärdestjänster på begäran

 •        Föravisering så att mottagaren kan planera in tid för mottagning
 •        Leverans vid särskilda tidpunkter
 •        Omvänd logistik
 •        Dubbelbemannade lastbilar (med två chaufförer) för att öka säkerheten 
         och minska ledtiderna
 •        Ruttkontrollsystem och geofencing
 •        Realtidsstatus baserad på lastbilstelematik
 •        Kundspecifik prestandarapportering via KN Login
 •        Synlighet i beställningar/frakt på serienummernivå
 •        Säkerhetseskorter
 •        Lastbilsövervakning dygnet runt
 •        Rusningstidsplanering för att undvika försämring av service- 
         och säkerhetsnivåer
 •        Lanseringshantering av högteknologiska produkter
 •        Special/installationsservice

Förstklassig prestanda

 •        Övervakning från början till slut av fraktgods
         från kompetenscentrum
 •        Dedikerat team av välutbildade experter
 •        Proaktiv undantags- och tillbudshantering
 •        KN SecureChain standardiserade driftrutiner
         och definierade tjänstenivåavtal
 •        Lean Six Sigma processförbättringsprogram

Innovativa och rigorösa säkerhetsåtgärder

 •        Skadeståndsförebyggande program
 •        Noggrant förvaltad speditörsbas
 •        Lastbilspark av hög kvalitet
 •        Omlastning på ackrediterade säkra platser med 
         total kameraövervakning
 •        Riskbedömning av rutter och program för säker
         parkering

Synlighet och övervakning med KN Login

 • KPI-rapportering      
 • Undantagsövervakning och varningar