Generell information

Vart kan jag se statusen på min sändning?

Du kan se statusen med hjälp av KN Login eller via vår hemsida där det finns ett track and trace program och du uppger ditt sändningsnummer. Har du några frågor så går det bra att kontakta oss.

Vilken typ av gods transporteras inte av Kuehne + Nagel?

Kuehne + Nagel transporterar inte personliga tillhörigheter och bilar. Vänligen kontakta ditt närmsta Kuehne + Nagel kontor för mer information.

Var lämnar jag in ett klagomål?

Klagomål kan lämnas in via vårt kontaktformulär. Vårt team kommer att svara er inom kort.

Vilka uppgifter behöver jag lämna för att få ett pris förslag?

Sändningsinformation i form av adress på avsändare och mottagare, vikt, volym, mått samt innehåll. Vilket datum (period) ni vill ha iväg er gods. Det är allt vi behöver för att få ett pris.

Hur hittar jag rätt person för den transport jag behöver använda?

Det går bra att vända sig till ert lokal kontor eller via vårt kontaktformulär så besvara vi er förfrågan inom kort.

Vad är giltigheten på det prisförslag som jag fått?

Genom att boka via vårt online bokningssystem, KN FreightNet, är våra offerter giltiga 14-30 dagar beroende på vilket transportsätt ni valt.

Publicera Kuehne + Nagel några rabatter eller annan utförsäljning under året?

Vi har inga rabatter på vår hemsida, men vi har periodvis vissa kampanjer som kan vara synliga på våra sidor.

Vi rekommenderar att kolla vår hemsida regelbundet för att hålla sig à jour för att inte missa dessa.

Behöver jag vara del av en juridisk enhet för att kunna nyttja Kuehne + Nagels tjänster?

Ja, du kan endast boka om du är del av ett juridiskt enhet.


Typ av gods och fraktinformation

Vad är incoterms?

Incoterms är standardiserade handelsvillkor som skrivs i bokstäver om 3 som vanligen används i internationella avtal som täcker sådana frågor som kontroll av varor och ekonomiskt ansvar, inklusive betalning av varuförsäkring och frakt. De ger handlare en gemensam uppsättning regler, som beskriver varje parts skyldigheter, vilket minskar missförstånd.

Vilken dimension kan pallarna ha om du använder styckegodsprodukten?

Styckegodssändningar kommer skeppas på industri eller Europa pall.

Generell frakt passar styckegodsfrakt bra via väg men måste uppfylla kraven nedan:

  • Maximum vikt per sändning 2500 kg
  • Maximum vikt per enhet 1500 kg 
  • Maximum längd per enhet 2.40 m
  • Maximum höjd per enhet 2.20 m
  • Maximum bredd 2.40 m

Vad är skillnaden mellan euro/industripall och vad är det för dimensioner?

Skillnaden mellan industri/europall är storleken. Dimensionerna ser du nedan:

  • Industripall: 120 x 100 x 25 cm
  • Europall: 120 x 80 x 25 cm

Hur är en konsolidering organiserad?

För frågor om konsolidering vängligen kontakta ditt lokala Kuehne + Nagel office.

Vad är skillnaden mellan stapelbart och inte stapelbart?

När du har möjlighet att stapla godset kan vi uttnytja volymen i våra transporter på ett bättre sätt. Men, allt gods går inte att stapla som till exempel glas och annat ömtåligt gods. Det beror på vikt och möjligheten att stapla, om det finns kapacitet.
För mer information om detta vänligen kontakta ditt närmsta Kuehne + Nagel kontor.

Hur kan jag få reda på tara (gross) vikten om det inte står skrivet på containern (iom att det behövs till VGM deklarationen)??

Tara (gross) vikten kan man inte finns på containern. Du kan oftast finna det på rederiernas hemsida.

Transporterar ni farligt gods?

Kuehne + Nagels skeppar vissa typer av farligt gods.  Vi kan även ordna med packning av farligt gods via underleverantör.

För mer information vänligen kontakta ditt närmsta Kuehne + Nagel kontor

Besök gärna vår globala sida för mer information om du transporterar litiumbatterier.

What is ADR?

The purpose of the “European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods” (ADR) is to ensure that dangerous goods being carried by road can cross international borders freely, as long as goods, vehicles and drivers comply with its provisions.  

What is MSDS?

A Material Safety Data Sheet is a document that contains information for both workers and emergency personnel on potential hazards like fire, health, reactivity and environmental and how to work safely with a chemical product.


Försäkring och förtullning

Vilket värde har den försäkrade sändningen?

Vi garanterar dig kompensation upp till det fulla försäkrade värdet av ditt gods, oavsett orsak eller vem som ansvarar. Du kan finna mer detaljerad information på vår globala hemsida och från våra försäkringsmäklare i 30 länder.

Vad är kompensationen för ett skadat emballage?

I händelse av ett skadat emballage kommer den slutgiltiga skadan att bli fullt kompenserad.
För mer information om försäkringsämen vänligen klicka här

Kan vi hantera tullformaliteter?

Ja, Kuehne + Nagel hanterar all typ av tullservice även av hög komplexitet. Kuehne + Nagel tillhandahåller all tullhjälp; Förberedelse och leverans av tulldokument, klareringsprocesser, förberedelse av importdokumentation, erhålla reglerade dokument. Du behöver endast välja det alternativet under bokningsprocessen. Vänligen kontakta tullavdelningen för mer information.

Vilka dokument ska jag förbereda för tullverket?

Genom att du använder dig av ett bokningssystem kommer hela tullprocessen att bli utförd av Kuehne + Nagels licenserade personal. Du behöver endast se till att samtliga dokument finns med i informationen till vår personal så sköter vi hela processen. För mer information kontakt ditt närmsta kontor.