Vi kombinerar lagring av gods med intelligenta transportlösningar och ett brett utbud av olika mervärdestjänster. Ett världsomspännande enhetligt informationssystem borgar för sömlöst utbyte av information.
 
Vi erbjuder dig olika logistiklösningar, skräddarsydda efter din verksamhet. Vänligen kontakta oss via länken för ytterligare detaljerad information om rätt lösning för dig.

Lagerkoncept

Lager som delas av flera kunder

 • Kontrollera tillverkningskostnaderna och minska lagerhållningen genom
  att  göra den slutgiltiga produktkonfigurationen i lagerlokalen
 • Betala bara för det utrymme och de tjänster som används
 • Variabel kostnadsstruktur
 • Placerar produkterna närmare kunderna
 • Kom in på och lämna marknader snabbt
 • Befintlig infrastruktur och system som minskar kapitalinvesteringarna
 • Informationshantering som delas av alla anläggningar
 • Insyn i beställningar och lager i hela nätverket

Dedikerat avtalslager

 •        Integrerade lösningar för distributionskedjor som är speciellt
         utformade för kunden
 •        Minskar överflödiga lager
 •        Förbättrad kundvård 
 •        Kontroll av lager i rörelse 
 •        Utkörningskostnader 
 •        Dedikerat övergångsteam som säkerställer felfria igångsättningar 
 •        Kundanpassade lagerlokalslösningar
 •        Hantering av befintliga anläggningar
 •        Mer långsiktiga kontrakt - förhållande som affärspartners 
 •        Detaljerad analys av dina logistikprocesser