Med vår KN EuroLink-service får du den mest tillförlitliga och effektiva samlastningstransporten för att klara av dina fraktbehov. Med pålitlig prestanda när det gäller leverans i tid och snabba ledtider, ger vårt omfattande nätverk dig full distributionstäckning i hela Europa. Vi arbetar i nära samarbete med dig och identifierar de bästa lösningarna så att vi kan tillgodose dina logistikbehov.

KN EuroLink logistik och transporttjänster

 •        Fasta ledtider från upphämtning till leverans baserat på vårt nätverks 
         transportplan
 •        Fraktinsyn via förstklassigt övervaknings- och spårningssystem (KN Login)
         för alla transportmedel
 •        Transport av farligt gods enligt ADR/IMO-föreskrifterna
 •        Pålitlig leverans, dörr-till-dörr i hela Europa
 •        Dagliga samlastningstjänster för landsvägstrafik till inrikes och
         internationella destinationer i hela Europa
 •        Pålitlig och effektiv transport och leverans
 •        Pålitlig prestanda i tid med snabba ledtider
 •        Stort nätverk som ger dig total distributionstäckning

Mervärdestjänster

 •        Förhandsavisering så att mottagaren kan planera in tid för mottagning
 •        Tullklarering
 •        Leverans på en viss dag
 •        Ytterligare försäkring med KN Sure
 •        Kundspecifik prestandarapportering med KN Login
 •        Elektronisk kvittens (ePOD)

Dina fördelar med KN EuroLink

 •        Tidtabeller som ger dig maximal flexibilitet
 •        Exakt transportplan och tillförlitliga ledtider för att klara av dina
         transportbehov
 •        Integrerat samlastningsnätverk runt om i hela Europa
 •        Praktiska fraktförsäkringsmöjligheter
 •        Full insyn i ditt transportflöde via KN Login, vårt webbaserade insyns- och
         övervakningssystem
 •        Kuehne + Nagel – en stark och pålitlig partner som står på din sida

Med det största engagemanget - beprövad prestanda

 •        Angivna ledtider i dagar uppnås i över 96 % av fallen
 •        Information on delivery (IOD), information om leverans uppnås i över 95 %
         av fallen före kl. 12:00 dagen efter leverans (mån-fre)
 •        ePOD (electronic Proof of Delivery online) uppnås i 95 % av fallen före 18:00
         den andra dagen efter leverans (mån-fre)

Synlighet och övervakning med KN Login

 •        Status på upphämtning och leverans av
         fraktgods
 •        Elektroniska kopior av kritisk
         fraktdokumentation
 •        Anpassade rapporter (tillval)