På grund av allt fler incidenter och tillbud som resultat av att containers med felaktigt angiven bruttovikt lastats, har lagändring blivit nödvändigt att införas som reglerar felaktiga viktdeklarationer.

Från och med 1 juli 2016 kräver ändringarna i SOLAS (Safety of Life at Sea)-konventionen att avlastaren intygar containerns bruttovikt genom ett så kallat VGM (Verified Gross Mass).  VGM = godsets vikt inklusive pallar, surrningsmaterial och containerns taravikt. Utan ett angivet VGM får inte containern lastas på fartyget.

De så kallade "VGM" (Verified Gross Mass ") kraven kommer att påverka kommunikation, infrastruktur och processer för alla parter i distributionskedjan. Tidsramen för att implementera "VGM" metoder och krav är kort och Kuehne + Nagel är i ett nära samarbete med sina samarbetspartners för att få effektiva och tillförlitligt globala kommunikationsrutiner och processer på plats.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Klicka på den geografiska regionen för att läsa mer om andra länders riktlinjer för genomförande samt föreskrifter enligt World Shipping council.