Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

Aerospace Logistics – KN InteriorChain

Vi erbjuder en dedikerad leveranskedjetjänst för flygplansinredning, produktion och renovering som tillhandahålls av erfaren och certifierad personal.

Passagerarkomfort innebär passagerarlojalitet, vilket gör att kabininredning av hög kvalitet utgör en viktig kontaktpunkt med dina kunder. Är ni medvetna om vilka risker och kostnader som uppstår i samband med renovering av en flotta?

Vi förstår effekterna av att flygplan står still. Med KN InteriorChain fokuserar vi på att minimera driftstopp och detta gör vi genom att erbjuda högsta prestationsstandarder inom leveranskedjan med hjälp av specialanpassade tjänster för flygplansinredning, renovering och tungt underhåll (HMV). Du kan förlita dig på att våra helhetslösningar täcker alla logistikkrav under hela flygplanets livscykel. Våra system är konstruerade för att säkerställa en effektiv och smidig leverans av kritiska reservdelar, så att du kan reparera flygplanet och lyfta så snabbt som möjligt. Låt oss ta hand om dina leveranser, så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet.

Samarbeta med oss för att få dessa förmåner:

  • Känn dig trygg med vetskapen att vårt lagernätverk är certifierat enligt högsta branschstandard (EN/AS9100)

  • Se till att varje enskild del av ditt renoveringsmaterial är där det behöver vara med vårt materialhanteringssystem

  • Använd vårt flexibla lagringsutrymme för att reducera dina lager och kostnader

  • Dra fördel av våra part 145 certifierade mekaniker, som hjälper dig med (käll)inspektion och teknisk support, på plats om det behövs

  • Kassera dina uttjänta delar på ett ansvarsfullt sätt med våra end-of-life lösningar

  • Få full support under produktens hela livscykel 

Kontakta oss idag för att få veta mer.