Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Consumer Logistics – FMCG och detaljhandel

En omfattande logistiktjänst skapat för sektorerna FMCG, drycker och tobak, livsstil och detaljhandel så att dina varor kan förflyttas i varje steg i processen, från råvara till slutkonsument.

När konsumenternas köpmönster förändras, rörelsemarginaler krymper och konkurrensen på marknaden ökar är det viktigt att ha en erfaren logistikleverantör som kan driva framgång genom hela din värdekedja.

Du kan förlita dig på vår expertis inom logistik, beställning och leveransnivåhantering av internationella försörjningskedjor. Vi kan även erbjuda en fullständig hantering av dina kontraktslogistik- och distributionstjänster. Med mer än 100 års erfarenhet av att hjälpa företag nå sina mål kan våra team anpassa en lösning som matchar just dina behov. 

Våra expertteam kan hjälpa dig att:

  • Utveckla distribuerade lagerstrategier Öka servicekraven samtidigt som du bibehåller lägsta rörliga kostnad per enhet

  • Navigera genom kombinationen av digitalt och offline när nya leveranskedjor skapas och uppkopplingen till Internet of Things (IoT) ökar

  • Dra fördel av trender i konsumenternas livsstilar

  • Tillgodose den ökade köpkraften hos slutkonsumenter, särskilt i Asien

  • Stödja konsumentefterfrågan för en högre hållbarhet i din supply chain

Du kan även välja bland våra specifika lösningar för förbrukningsvaror, lifestyle och detaljhandel.

  1. KN OmniChain – Framtidsorienterad e-handelslogistik för ägare av livsstilsvarumärken, återförsäljare och webshoppar. 

  2. KN International Supply Chain – Global hanteringstjänst för inköpsordrar som låter din supply chain utvecklas i takt med dina behov.

  3. KN Control Tower – Grundläggande nätverkssamordning som ger bättre överblick över alla dina logistikaktiviteter, inklusive varu-, data- och betalningsflöden.

Kontakta oss idag för att få veta mer.