Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Compliance – Konfidentiell rapporteringskanal

Om du är osäker på huruvida någonting stämmer överens med våra etiska affärsprinciper kan du alltid kontakta Kuehne+Nagel’s konfidentiella rapporteringskanal (CRL).

Konfidentiell rapporteringskanal

Som en av världens ledande logistikleverantörer är nyckeln till vår framgång relaterad till integritet gentemot våra kollegor, kunder, affärspartners, aktieägare och allmänheten.

Vill du rapportera en händelse? Klicka nedan så kommer du till Kuehne+Nagel’s konfidentiella rapporteringskanal.


Repressalieförbud

Den som rapporterar bekymmer I god tro behöver inte oroa sig för repressalier och kommer att skyddas av Kuehne+Nagel och tillämpbara lokala lagar. Däremot, att medvetet tillhandahålla falsk eller vilseledande information kan leda till konsekvenser.