Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka riskhantering och försäkringslösningar

Din verksamhet förtjänar det bästa försäkringsskyddet. Låt oss hjälpa dig att hitta en försäkring som är anpassad för just dig.

Är du medveten om de potentiella riskerna din värdefulla last står inför?

Är du osäker på om din nuvarande försäkring ger dig ett tillräckligt bra skydd?

Letar du efter en expert som kan erbjuda dig de bästa alternativen för att minimera din exponering?

Du har investerat mycket tid, energi och kapital i att bygga upp ditt företag, så när det kommer till att skydda den investeringen vill du ha en försäkringspartner som ger goda råd och bästa resultat.

Nacora International Brokers har hjälpt Kuehne+Nagels kunder att hitta rätt försäkringar, av rätt storlek i över 40 år. Oavsett om det gäller flyg-, sjö- eller vägfrakt har vi alternativ för att skydda din leverans från ursprung till destination.

Låt oss skapa en branschspecifik lösning som är skräddarsydd för just din verksamhet. Med en etablerad marknadsstrategi kommer du aldrig att behöva oroa dig för luckor i täckningen igen.

Skydda din supply chain - Kontakta oss redan idag för att prata om vilka riskhanteringslösningar som är lämpliga för just dig.

Nacora är en licensierad sakförsäkringsförmedlare inom Kuehne+Nagel-koncernen.