Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Tullklarerings- och mäklartjänster

Påskynda ert varuflöde över landsgränser genom att låta Kuehne+Nagel hantera er tullklarering.

Med intensifierade handelshinder och ökade efterlevnadskrav av tullförfaranden blir det allt mer komplext att hantera leveranskedjor. Vi har över 1,000 dedikerade proffs som kan ta fram skräddarsydda lösningar som är anpassade till just ditt varuflöde.

Vi har medarbetare, licenser och tillstånd som kan se till att du klarerar dina transporter i tid – var du än behöver tullexpertis. Oavsett volym, omfattning eller skala kan vårt globala nätverk av specialister uppfylla åtaganden i alla regioner där du gör affärer.

Låt Kuehne+Nagel hantera dina tullförfaranden - läs mer om våra mervärdestjänster nedan.

Operativ tullklarering: Oavsett om du importerar eller exporterar varor har vi ett brett utbud av tjänster som matchar just din supply chain. Välj mellan alternativ för att förbereda och behandla deklarationer, beräkna tullavgifter och -skatter samt organisera inspektioner. Låt Kuehne+Nagel underlätta dina specialtjänster för tullager, tullbefrielse för aktiv/passiv förädling samt klarering från frihandelszon.

Handelshantering: När du vill minska risker och hantera kostnader för gränsöverskridande transaktioner finns våra experter här för att hjälpa dig. Få insikt i frihandelsavtal, uppgifter om internationella tariffer och tullrestitutioner. Upptäck dolda möjligheter för att spara tid i tullen med våra hälsoundersökningar och protokoll.

Tullefterlevnad: Vårt team tar höga bestämmelsekrav på högsta allvar. Vi utvärderar din supply chain, utför granskningar efter importen och utvecklar proaktiva processer som förhindrar påföljder och böter.

Digitalisering: Låt oss hjälpa dig att digitalisera dina tullförfaranden. Vår Single Windows Customs Portal är en automatiserad central ingångspunkt för alla dina regionala tullklareringar. Där finns dashboards- och rapporteringslösningar som ger dig en fullständig överblick över din data så att du kan fatta strategiska beslut om ditt handelsflöde.

Få alla förmåner med ett strömlinjeformat tullprogram.

  • Sänk dina kostnader och minska uppbundet rörelsekapital i din supply chain genom att optimera nyttjande av tullbefrielse, tullrestitutioner samt frihandelsavtal

  • Var proaktiv vad gäller ändringar i de tullbestämmelser, -förfaranden och -intyg som påverkar ditt företag

  • Få hjälp med strategisk outsourcing av tullförfaranden och hantering av tredjepartsklarering

  • Få stöd vid ansökan om fördelaktiga tullsystem, -förfaranden, -intyg och andra resurser

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.