Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Orderhantering av internationell supply chain

Hantera både förmånen och risken med global anskaffning och tillverkning med en synkroniserad supply chain.

Att hantera leveranskedjor över internationella gränser kan vara både komplicerat och tidskrävande. Du vill ha en logistikpartner med ett öga för detaljer som säkerställer att dina produkter transporteras problemfritt över hela världen och når sina destinationer. Våra expertteam kan förenkla komplexiteten i din supply chain med skalbara lösningar för att effektivisera din verksamhet.  

Om du är verksam inom global anskaffning, tillverkning eller distribution kan Kuehne+Nagel hjälpa dig, oavsett storleken på din verksamhet. KN International Supply Chain är vår globala helhetstjänst för processhantering som gör att din supply chain kan utvecklas tillsammans med dina behov. Du får tillgång till realtidsdata om lagernivåer, utgående beställningar och produktreturer så att ditt orderhanteringssystem kontrollerar dina kostnader samtidigt som det genererar intäkter och ökar kundnöjdhet. Oavsett om du har ett fristående projekt eller behöver en fullständig helhetsöversyn av dina processer är våra team redo att hjälpa dig. 

Dina fördelar:

  • Förbättra leverantörens och transportörens efterlevnad genom standardiserade processer, styrkortsrapportering och analys av grundorsaker

  • Använd vår orderhanteringsplattform KN ESP för att öka produkttillgänglighet och kundservicenivåer genom förbättrad leverantörsprestanda, optimala rutter och förutsägbara ankomsttider:

  • Minska dina transportkostnader genom förbättrad containeranvändning och ledtidshantering
  • Öka din försäljning genom att förbättra produkttillgänglighet, kundnöjdhet och kortare ledtider
  • Proaktiv störningshantering som övervakar dina leveranser i realtid och ger förutsägbara ankomsttider

Prata direkt med våra experter för att få veta mer.