Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Supply chain-design och konsultation

Identifiera optimeringsmöjligheter i din värdekedja med en analys av vårt supply chain design-team.

Letar du efter en samarbetspartner som identifierar outnyttjad potential i din värdekedja?

Att hitta rätt balans för din verksamhet är en komplicerad uppgift. Vi vet att frågor som rör tillväxt, budgetering, riskreducering och efterlevnad kan vara väldigt tidskrävande. Det kan vara svårt att veta var du ska börja och vilka lösningar som är relevanta för din verksamhet.

Kuehne+Nagel erbjuder en opartisk analys av hela din supply chain för att identifiera optimeringsmöjligheter och våra team kan hjälpa dig oavsett vilken bransch du är verksam i. Vi är övertygade om att vår erfarenhet från att ha hjälpt kunder inom alla segment kan ge dig värdefulla insikter om hur du kan förbättra din verksamhets supply chain.

Du får realistiska lösningar som matchar din affärsstrategi och vi hjälper dig att uppnå dina mål. Vår kunskap om bästa branschpraxis kommer att hjälpa ditt företag att minska kostnader, höja marginaler och öka produktivitet. Du kan även få vägledning inom digitalisering, automatisering och andra transformationsprojekt. Vi är en pålitlig affärspartner med ett genuint intresse för din verksamhet, och du kan vara säker på att våra beprövade metoder och affärsanalyser kommer att tillföra mervärde för din verksamhet.  

Vi har erfarenhet av att erbjuda följande strategiska och taktiska tjänster:

  • Försäljnings- och verksamhetsplanering

  • Transport och lagerhantering 

  • Outsourcing och omarbetning av processer 

  • Merge in transit – försäljningsorderhantering

  • Optimering av transportplanering 

  • Effektiv konsolidering och cross-dockning

Kontakta oss idag för att få veta mer.