Floating Contact Form Portlet
Vi formar logistikvärlden med en stark beslutsamhet att föra samman människor och varor genom innovativa och hållbara logistiklösningar. Varje dag gör vi vårt yttersta för att tillgodose våra kunders behov. Genom att förutse utmaningar och tillämpa vårt visionära tänkande främjar vi global handel och förenar samhällen.


Vår historia

1890 grundade August Kuehne och Friedrich Nagel ett transportföretag i Bremen, Tyskland. Under de senaste 130 åren har Kuehne+Nagel utvecklats från ett traditionellt transportföretag till en global logistikpartner som erbjuder högspecialiserade lösningar till de viktigaste industrierna runtom i världen.

​​​​​​​Idag har Kuehne+Nagel sitt huvudkontor i Schweiz och en närvaro över hela världen. Vi fokuserar vår verksamhet på den viktigaste komponenten: våra kunders behov.

400 000

kunder förlitar sig på oss vad gäller hanteringen av deras logistik.

Nästan 1,300

kontor över hela världen så att vi är nära våra kunder.

100

länder är sammankopplade genom vårt nätverk.

Över 81,000

medarbetare inom logistik och leveranskedjan som gör sitt yttersta varje dag.

Nr. 1

inom sjö- och flygfrakt globalt.
Responsive Image

Ett gemensamt syfte:
​​​​​​​Att leverera framsteg till samhället

Vi tror på att bidra till vår omvärld och därmed vara en del av något större. Som logistikpartner ser vi oss själva som en del av helheten, som för människor och samhällen i hela världen närmare varandra. Just därför ägnar vi vår tid åt att säkerställa att människor runtom i världen har tillgång till det som driver deras företag och liv framåt, från tekniska komponenter, läkemedel och färskvaror till brådskande reservdelar till ett flygplan.​​​

​​​​​Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på omvärlden genom att arbeta för en hållbar logistik. Vårt Net Zero Carbon-initiativ har som mål att uppnå koldioxidneutralitet för våra sjötransporter senast 2030.

Vi försöker göra skillnad idag för morgondagens människor. Sedan 1890 har vi engagerat oss i att leverera framsteg till samhället, och när världen omkring oss förändras förblir det engagemanget detsamma.

Vårt strategiska tillvägagångssätt:
​​​​​​​Kunderna först.

Vi bidrar till alla våra kunders framgångar, vare sig genom att skapa en effektiv leveranskedja för högteknologiska SMF (små och medelstora företag) i Hong Kong, möjliggöra full synlighet och kontroll av transporter via våra intuitiva plattformar, eller genom att säkerställa att en blomtransport kommer fram i tid till mottagaren i Glasgow.

För att kunna utveckla nya och anpassade lösningar samarbetar vi med industrier och företag och använder den senaste tekniken. Denna närhet till våra kunder gör det möjligt för oss att utveckla flexibla lösningar och få alla inblandade parter att känna sig trygga. Vår heltäckande logistiklösning för leveranskedjan för läkemedels- och hälsovårdsbranschen har till exempel visat sig vara framgångsrik när det gäller att uppfylla de specifika kraven i denna mycket reglerade bransch.

​​​​​​​Vi är partnern som förstärker dina djärva löften genom att utforma lösningar som tillgodoser ständigt föränderliga konsumentkrav.

Vår inspirationskälla:
​​​​​​​Våra kollegor.

Förändring skapas av dem som ser framtiden lika tydligt som samtiden, som förutspår morgondagens utmaningar idag, som inte vill acceptera rutin när det krävs nytänkande. Den här typen av människor arbetar på Kuehne+Nagel. Resursfulla, arbetsamma, noggranna. Vår arbetsetik bygger på en oupphörlig strävsamhet och hängivenhet för vårt yrke, såväl som ett engagemang i de löften vi ger. Det är på grund av denna arbetsamhet som vi kan ha fler än 400 000 nöjda kunder. Empati och trovärdighet underbygger de val vi gör varje dag.

​​​​​​​Tillsammans bygger vi en företagskultur som sätter människor i centrum av allt vi gör – ett företag som är lika bra att arbeta för som att arbeta med.