Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Så hittar du rätt HS- eller HTS-kod

Förenkla användningen av det Harmoniserade Systemet (HS) med den här användbara guiden.

För att nå dina kunder måste dina produkter måste korsa internationella gränser. Detta kan vara en komplicerad process med pappersarbete och deklarationer. För att denna process ska gå smidigt är klassificeringen av rätt tullavgift för dina produkter en väsentlig del av din tullaktivitet. I den här guiden förklarar vi grunderna för tullklassificeringssystemet så att du bättre kan förstå denna viktiga process. 

Vad är det harmoniserade systemet och varför är det viktigt?

Det harmoniserade systemet (HS) har utvecklats av Världstullorganisationen som en multifunktionell internationell produktklassificering som beskriver alla produkter som kan handlas internationellt. För att varor ska kunna passera internationella gränser måste rätt HS-kod (även känd som HTS-kod) uppges. Denna kod fastställer lämplig tullavgift och skattesats som ska betalas för artikeln. 

Hur fungerar det?

HS-kodsystemet tillämpar ett sexsiffrigt nummer som används internationellt som grund för landsklassificering. HS består av 5 300 varu- eller produktbeskrivningar som visas som ”nummer” och ”undernummer”. I teorin borde alla länder som använder HS-avtalet klassificera en viss produkt enligt samma HS-sektion, -kapitel, -nummer och -undernummer, men i praktiken kan konflikter uppstå. 

Tyvärr använder inte alla länder samma version av HS eller tillämpar reglerna på ett likadant sätt. Denna osäkerhet, liksom produkternas alltmer tilltagande komplexitet, historiska beslut om bestämmelser och brist på expertis när det gäller de tekniska aspekterna av en viss produkt, skapar komplexa, inkonsekventa och riskabla klassificeringsregler som kan vara svåra att förstå. 

Vem ansvarar för klassificering av varor?

Som importör eller exportör är det ditt rättsliga ansvar att korrekt klassificera varorna som skickas. Kuehne+Nagel uppger därefter denna klassificering på rätt sätt för tullen och agerar i ditt namn.

Varför är HS-klassificeringen ett sådant riskabelt område?

HS-klassificeringar är riskabla om du klassificerar fel eftersom du kan få betala fel tullavgift och skatt på dina produkter. Detta kan leda till att en retrospektiv tullavgift eller skatt måste betalas tillbaka för alla de varor som du har klassificerat på fel sätt. Detta kan leda till betydande påföljder och böter, och till och med resultera i att dina varor beslagtas eller förstörs. 

En felaktig klassificering kan också leda till att du betalar för hög tullavgift och skatt, vilket har konsekvenser för ditt företags kassaflöde. Det är möjligt att göra en retrospektiv fordran på överbetalda tullavgifter, men du måste ha stöd för dina argument för en sådan retrospektiv ändring och fordran.

Tullklassificering är en specialiserad färdighet som kräver en bred kunskapsbas och expertis. Inte alla importörer eller exportörer har denna expertis. Vi på Kuehne+Nagel har skickat varor över hela världen i mer än 125 år.  Korrekt deklarering av varor till tullmyndigheter är en viktig del av våra tjänster. Våra globala team för tull- och handelsefterlevnad är experter på HS-klassificering och är redo att ge dig råd om hur du bäst klassificerar dina produkter. 

Var kan Kuehne+Nagel hjälpa dig?

Våra team för tull- och handelsefterlevnad har aktuell information angående alla tullaspekter och måste kunna uppvisa professionell kompetens inom dessa områden till stöd för auktoriseringar från auktoriserad ekonomioperatör (AEO).

Vi kan identifiera var det kan finnas risker i din klassificering och optimera dina klassificeringar genom att dra nytta av tillgängliga förmåner – till exempel legitim omklassificering och sänkta tullsatser – samt tullsuspensioner. Kontakta oss om du vill veta mer om våra rådgivningstjänster för HS-klassificering och vårt breda utbud av tull- och handelstjänster.


Vanliga frågor

Inte alla produkter är enkla att klassificera. Vissa artiklar är enkla att beskriva och sådana produkter kan sökas upp i indexet för tullavgifter i ditt land – ofta tillgängligt på nätet. Du bör alltid läsa anmärkningarna i tullavgiften. Dessa kan inkludera eller utesluta vissa artiklar och ge annan vägledning.

Om din produkt är svår att kategorisera eller inte kan hittas i indexet måste du ta hänsyn till dess form och funktion. Detta kan vara komplicerat och du måste beakta ”Allmänna regler för tolkning”, eller "ART". 

Om du behöver använda ART för att klassificera din produkt är det troligt att du behöver expertvägledning.

HS delar in varor i en av 21 sektioner och fortsätter sedan tilldelningen nedåt till deras specifika kapitel, nummer och undernummer, i den ordningen. Så här klassificeras till exempel t-tröjor i bomull för herrar: 

  • HS-avdelning: Sektion XI: ”Textilier och textilvaror”
  • HS-kapitel: Kapitel 62: ”Kläder och accessoarer, ej stickat eller virkat"
  • HS-nummer: Nummer 6205: ”Skjortor för män eller pojkar”
  • HS-undernummer: Undernummer 620520: ”Av bomull”

HS-klassificeringen används också av regeringar och tullmyndigheter i hela världen för att hantera kontrollerade varor, tilläggsskatter, tillämpa ursprungsregler, handelspolitik och handelsstatistik, kvotkontroll och prisövervakning; såväl som analys, säkerhetskontroller och riskprofilering samt liknande användningsområden.

Dessa sex regler används för klassificering av varor enligt HS. De avser att tillhandahålla en enhetlig rättslig tolkning av HS-beteckningar för korrekt klassificering av varor, även om det i praktiken finns en viss variation mellan olika länder. ART tillämpas i strikt nummerordning. Här ger vi några exempel.

Obs! Dessa exempel är endast illustrativa. Om du är osäker på hur ART ska tillämpas på en specifik vara bör du rådfråga en expert.

Regel 1

Regel 1 fastslår att rubrikerna till sektioner, kapitel och underkapitel inte har någon rättslig innebörd. Klassificeringen ska fastställas enligt villkoren för nummer och relativa anmärkningar till sektioner eller kapitel, och med hänvisning till andra tolkningsregler.
Regel 1 i ART fastslår att bara för att kapitel 87 har rubriken ”Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt deras delar och tillbehör” betyder det inte att alla artiklar som finns på en bil automatiskt ingår. Däck ingår till exempel i kapitel 40.

Regel 2

Del (a) i denna regel fastslår att samma nummer gäller för ofullständiga produkter om de har den fullständiga produktens huvudsakliga karaktär. Den fastslår även att omonterade produkter klassificeras under samma nummer som den färdigmonterade produkten. 

Del (b) av denna regel avser blandningar eller föreningar av ämnen. Den utökar omfattningen av nummer som hänvisar till ett visst material eller ämne, blandningar eller föreningar av dessa varor med andra material eller ämnen. 

Om denna regel resulterar i att produkter blir uppenbarligen klassificerbara under två eller flera nummer, måste regel 3 tillämpas.

Regel 2, del (a) omfattar artiklar såsom möbler som är färdiga att monteras eller andra artiklar som levereras i sats – och det behöver inte vara den fullständiga satsen. Det betyder att en ofullständig bil som ska restaureras ändå skulle klassificeras som om den vore fullständig. 

Regel 2, del (b) innebär att en herrskjorta som består av 60 % bomull och 40 % polyester skulle klassificeras under bomullsskjortor; en skjorta på 50/50 måste dock klassificeras enligt regel 3.

Regel 3

Regel 3 tillämpas när produkter kan klassificeras under två eller flera nummer.

Del (a) fastslår att det nummer som ger en specifik beskrivning av varan har företräde framför det nummer som endast ger en allmän beskrivning. 

Del (b) avser blandningar och sammansatta varor som består av olika material och fastslår att dessa varor måste klassificeras enligt det material eller de beståndsdelar som ger dem deras huvudsakliga karaktär. 

Del (c) fastslår att alla varor som inte kan klassificeras enligt (a) och (b) ska klassificeras under det nummer som förekommer sist bland dem som skäligen kan övervägas.

Regel 3 – särskilt del (b) – är mycket öppen för tolkning och en expert bör alltid rådfrågas när denna regel åberopas.

Del (a) fastslår att plastflaskor bör klassificeras som sådana under nummer 3923 som specifikt beskriver ”Korgflaskor, flaskor, kolvar och liknande artiklar”  istället för "andra plastartiklar" under 3926.

"Del (b) innebär att i en geometrisats bestående av en plastlinjal, en gradskiva i plast och en kompass i stål kan kompassen anses ha den definierande egenskapen eftersom den har det högsta värdet. Likväl kan varorna behöva anges som två eller tre separata artiklar med fördelat värde. En varas funktion är viktig – en laser klassificeras enligt kapitel 9013, men en laser som används i fiberoptisk telekommunikationsutrustning kan klassificeras som telekomutrustning enligt 8517.
Del (c) innebär att en herrskjorta som består av 50 % bomull och 50 % polyester – båda blandningarna definierar varans karaktär lika mycket – skulle klassificeras under det senare numret 62053000 för konstfibrer istället för under nummer 62052000 för bomull.

Regel 4

Denna regel omfattar varor som inte kan klassificeras genom att tillämpa regel 1 till 3. Den fastslår att sådana varor ska klassificeras under ett nummer för dem som de mest liknar. Men på grund av klassificeringarnas omfattande struktur tillämpas denna regel sällan.

Denna regel använder sunt förnuft när det gäller klassificering. I enkla ordalag: om det ser ut som en anka, låter som en anka och går som en anka, då ska det klassificeras som en anka.

Regel 5

Regel 5 avser lådor, behållare och förpackningsmaterial som används för att förpacka produkten. I de flesta fall, förutsatt att materialen inte är avsedda för upprepad användning, klassificeras dessa varor med själva produkten. 

Kartongen och plastlådan som innehåller en leksaksbil klassificeras således inte separat. En container för sjöfrakt som används för att transportera varor – även en enda last av samma vara – anses dock inte vara en del av varan och hanteras separat.

Regel 6

De föregående reglerna har behandlat klassificeringen efter nummer. Syftet med regel 6 är att säkerställa att reglerna 1-5 också tillämpas på klassificeringen av varor efter undernummer, förutsatt att anmärkningarna för undernummer beaktas. 

HS-klassificeringar är komplicerade och deras tillämpning kan ibland vara svår att förstå. Här är två exempel som belyser inkonsekvensen i HS-klassificeringar:

  1. Många företag tillverkar specialprodukter och de deklarerar alla reservdelar och delar av dessa produkter som delar av huvudprodukten – det här är ibland korrekt och tullavgifterna är vanligtvis ganska låga. Delar för ”allmänt bruk” – såsom skruvar, fjädrar, brickor, muttrar, O-ringar och liknande klassificeras dock som specialartiklar någon annanstans, ofta med högre tullavgifter.
  2. Undernummer 9505.10 omfattar artiklar som allmänt sett används under julhelgen och som tillverkas och utformas speciellt som artiklar för julhelgen. Men det  omfattar inte artiklar för ”vintersäsongen” såsom istappar, snökristaller, stjärnor, renar, rödhakar och snögubbar, eftersom de inte bara används under julen, utan främst som dekorationer under vintersäsongen. I Storbritannien är skillnaden i tullavgift mellan 0 % för julpynt och 2,7 % för vinterdekorationer.