Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Hantering av supply chain - 4PL

Lås upp din supply chains fulla potential genom att gå från en traditionell supply chain-modell till en digital plattform för fjärdepartslogistik.

I en föränderlig värld kan det vara svårt att optimera sin supply chain, samtidigt som kunder förväntar sig pålitlighet och effektivitet. Att samarbeta med en erfaren 4PL-leverantör ger dig påtagliga fördelar som särskiljer dig från dina konkurrenter och ökar din kundnöjdhet.

Anslut ditt företag till vårt integrerade ekosystem och transformera din supply chain från att vara en nödvändighet till en konkurrensfördel.

Nyckelfunktionerna i vårt integrerade ekosystem.The key features of the integrated ecosystem

Med över 20 års erfarenhet inom global fjärdepartslogistik till olika branscher har Kuehne+Nagel kompetensen och erfarenheten för att hjälpa just dig. Vi förser dig med ett integrerat ekosystem som ger dig full visibilitet och kontroll över dina transaktioner, leverantörer och samarbetspartners. Dra nytta av vår erfarenhet och ge ditt företag konkurrensfördelar.

Organisera din supply chain genom att tillföra värde och minimera risker med vår innovativa teknik och intelligens med över 20 års logistikerfarenhet.

Aktiviteter som möjliggörs av våra mjukvarulösningar för supply chainActivities enabled by our software-and-a-service supply chain solutions

Dra nytta av dessa fördelar:

  • Ökad lönsamhet genom kapitalminskning och minskade transportutgifter

  • Dataintegritet genom konsekvenskontrollre, automatiserad bearbetning och samarbetsflöden

  • Förbättrad tillförlitlighet och prestanda med spårning i realtid och proaktiv hantering

  • Heltäckande visibilitet med förutsägbara ETA:er och förbättrad rapportering

  • Ökad resiliens genom riskhantering och problemlösning i realtid

  • Förbättrat beslutsfattande tack vare prediktiv analys

Välj rätt alternativ för ditt företag.

I dagens komplexa marknad behöver du mer än en lösning som passar alla. Vi har etablerat en serie servicenivåer för att ge dig den service du behöver utifrån dina krav.

Få tillgång till ekosystemet genom vårt portföljAccess the ecosystem through our portfolio

Kontakta oss idag för att ta reda på mer.