Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Miljö – Ledande inom logistikbranschen: Vägen till en koldioxidfri framtid

Som vägledare i branschen har vi satt upp två viktiga mål för att nå en koldioxidfri framtid: Att kompensera direkta och oundvikliga CO2-utsläpp från och med 2020 och att adressera CO2-avtrycket hos våra leverantörers transporttjänster.

Tillsammans med våra partners investerar vi i hållbara lösningar för att adressera klimatförändringen. Vi vägleds av våra åtaganden rörande de forskningsbaserade målen för att fasa ut koldioxid i logistiksektorn. Vårt mål är att skapa en hälsosammare framtid för alla.

Stefan Paul, Chief Executive Officer Kuehne+Nagel International AG

Stefan Paul

Att ta hand om planetens framtid är ett avgörande ämne som vi måste ta itu med idag för att säkerställa en beboelig framtid imorgon.

Försurning av haven och global uppvärmning påverkar dramatiskt vårt naturliga ekosystem och hotar livet på vår planet. Vi måste och vi vill förändra den realiteten. Vi vet att logistikindustrin bidrar med ungefär 8% av världens koldioxidutsläpp.

Vi, som branschledande, har åtagit oss att minska vårt bidrag till den procentsatsen genom att aktivt minska våra egna CO2-utsläpp i transporter och ta fram lösningar för att stödja våra kunder med deras arbete för att minska sina koldioxidutsläpp.

Våra viktigaste mål är att minska CO2-utsläpp i transportsektorn:

  • Upprätthålla effektiv koldioxidhantering i hela verksamheten

  • Ge våra kunder miljövänliga lösningar och erbjudanden

  • Anskaffa logistiktjänster baserade på miljökriterier

Våra hållbarhetsmål:

Vi tar itu med koldioxidminskningen i alla våra transport- och logistiktjänster runtom i världen. Vi har två huvudmål för att nå vårt mål:

  1. Vara helt koldioxidneutrala i vår direkta sfär från och med 2020 (scope 1 och 2 i GHG-protokollet)

  2. Minska våra, våra leverantörers och kunders CO2-utsläpp med 33% innan slutet av år 2030 (inklusive scope 3 i GHG-protokollet)

I vår resa till en framtid utan koldioxid ingår också ett åtagande till våra kunder där vi erbjuder lösningar som kan minska CO2-utsläppen i deras leveranskedjor. Vi gör detta genom att använda big data och prediktiva analysmetoder, samt digitala plattformar för att stödja val av mer hållbara transportvägar och transportslag.

För att stödja minskningen av koldioxidutsläpp i transportindustrin är vi medlem i följande initiativ:Kuehne+Nagel stödjer initiativ för att minska CO2-utsläpp i transportsektorn

Transportbranschen, dess partners och kunder måste inse vikten av utfasningen av koldioxid för att bidra till att Parisavtalets mål ska uppnås, och Kuehne+Nagel stödjer detta till fullo. Parisavtalets mål är att den genomsnittliga globala temperaturökningen under detta århundrade ska hållas väl under två grader Celsius (optimalt 1,5°C) över förindustriella nivåer.

Partnerskap för en hållbar framtid

Tillsammans med kappseglingsteamet Malizia arbetar vi mot en hållbar framtid genom att bidra till friska hav genom att minska CO2-utsläpp i hela världen. Eftersom Team Malizia mäter halten CO2 i havet under tävlingarna, har deras segelbåt döpts till ”seaexplorer”, precis som vår plattform för sjöfraktstjänster, som visar de olika rutternas CO2-utsläpp.

Läs mer om vårt partnerskap.

Hur ska vi nå våra hållbarhetsmål?

På vår väg mot noll koldioxid ingår synlighet, undvikande, CO2-reducering och kompensation.

SYNLIGHET: Att göra grönare val kräver ökad medvetenhet om vårt koldioxidavtryck längs varje steg i leveranskedjan. Våra digitala plattformar gör det möjligt för våra kunder att optimera rutter och välja tjänster med lägsta koldioxidutsläpp för att minska deras miljöpåverkan. Kolla in vår Koldioxidberäknare eller seaexplorer för mer information. Dessutom får våra kunder fullständig transparens avseende de uppskattade CO2-utsläppen för deras frakter.

UNDVIKANDE OCH REDUCERING: Vårt åtagande för att minska koldioxidutsläppen börjar med att utnyttja dataanalys och implementering av utbildningsprogram för att upprätthålla och öka miljömedvetenheten bland våra team. Det fortsätter med lösningar för ändrade tillvägagångssätt, implementering av effektivare transportrutter och användning av biobränsle och av förnybar energi.

KOMPENSERADE KOLDIOXIDUTSLÄPP: Vi minskar koldioxidavtryck, som inte kan minskas till noll direkt, genom att investera i certifierade naturbaserade kompensationsprojekt som arbetar mot FN:s hållbarhetsmål. Klimatkompensation är en erkänd mekanism som gör det möjligt att kompensera oundvikliga koldioxidutsläpp från en transport. Denna mekanism är också tillgänglig för våra kunder.

Häng med på vår resa. De här kunderna är stolta över att genomföra koldioxidneutrala transporter med oss.

Läs mer om kompensation och de naturbaserade projekt vi investerar i.