Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

Aerospace – Från passagerar- till flygfrakt

Omvandling av flygplan är tekniskt utmanande och kräver en exakt materialplanering. Minska dina kostnader och spara tid genom att arbeta med pålitliga flygtekniker.

Covid-19 har slagit hårt mot aerospace-branschen, samtidigt har fler aktörer börjat se ett ökat behov av flygfrakt när tillväxten inom e-handel är stor. Detta har lett till ett ökat behov att konvertera passagerarflygplan till att istället transportera gods. Baserat på den nuvarande marknaden förväntar sig analytiker en växande efterfrågan på omvandling av passagerarflyg till frakt (P2F) och detta skapar en möjlighet för flygplanstillverkare, underhållsorganisationer, flygbolag och leasingföretag.

Att konvertera flygplan är en komplex teknisk uppgift som kräver skickliga tekniker och en uppsjö delar måste komma på plats för att försäkra en smidig övergång så att flygplanet kan börja generera intäkter igen. Dina tekniker ska inte behöva lägga tid på att hitta material och delar, utan vill ha dessa levererade i perfekt skick och i tid. Samarbeta därför med en logistikpartner som kan säkerställa tillförlitlig materialhantering och ledning av det övergripande projektet.Vår nya P2F-konverteringslösning är resultatet av Kuehne+Nagels omfattande kompetens inom aerospace och ett nära samarbete med både leverantörer och kunder. Våra specialister ser till att du får synlighet ner till artikel- och serienumret över hela världen, från avgång till slutdestination. Vi använder ett modulärt, integrerat tillvägagångssätt som minskar både dina totala kostnader och komplexiteten genom hela resan. Du kommer att arbeta med en dedikerad programansvarig för att hantera materialflödet från början till slut i linje med planeringsscheman och tillverkning av serienummer (MSN).

Dra nytta av dessa fördelar:

  • ett fullt digitaliserat materialflöde som säkerställer synlighet ner till enskilda serienummer

  • Få tillgång till materialstatus i realtid

  • Tullhantering

  • Lagertjänster inklusive produktionslinjeutrustning, hantering av Vendor Managed Inventory (VMI) / sändningslager

  • Allt material hanteras i enlighet med EN / AS 9100 för att säkerställa överensstämmelse med kraven i part 145 och part 21

Kuehne+Nagel now offers a reliable end-to-end solution to manage conversions of retired passenger aircraft into a long-lasting freighter, so our customers can scale up their operations, reduce costs and boost cargo capacity.

Simone Funk, Aerospace Competence Manager Global Air Logistics