Innehållspublicerare

null Hantering av leveranskedja 4PL – lösningar

Vårt integrerade ekosystem ger kunder möjlighet att optimera, organisera och riskminimera sin leveranskedja i alla led.

Kuehne+Nagels integrerade ekosystem är resultatet av mer än 20 års erfarenhet av att optimera våra kunders leveranskedjor och att använda dessa lärdomar i våra tjänsteerbjudanden. 

Kontrolltorn

Föreställ dig att du kan bedöma dina risker och möjligheter i några få steg: låt oss presentera vår kontrolltornsteknologi, som ger dig fullständig kontroll över din leveranskedja. Alla dina processer synkroniseras av en central ledningsstruktur som använder data från åtta kontrolltorn. Vi integrerar olika datakällor och standardiserar deras format, vilket möjliggör en enkel distribution i dina system och säkerställer att dina kunder får en konsekvent upplevelse. 

Affärsprocesshantering

Genom att upprätthålla globalt konsekventa affärsprocesser kan du uppnå en friktionsfri leverans av dina processer och tjänster. Infrastrukturen för vårt kontrolltorn stöder standardiserad implementering som främjar problemfri drift och effektiva processer. 

Datahantering

Din data är värdefull, och våra team kan ge dig råd om både dataintegration och avancerad dataanalys. Vi kan vi kombinera din data med extern data för att utföra prediktiv analys för att identifiera och minska potentiella risker.

Neutralitetsmandat

Neutralitet är en viktig fråga både för oss och för våra kunder. Som leverantör av fjärdepartslogistik (4PL) har vi ett mandat att agera som en neutral part på uppdrag av våra kunder. Denna neutralitet är inbäddad i vår struktur, vår verksamhet och även vår systemmiljö. Denna neutralitet granskas regelbundet. 

ControLOG

ControLOG är Kuehne+Nagels programsvit för leveranskedjehantering, som låter dig få en överblick över alla delar av din leveranskedja. Denna plattform erbjuder dig fullständig hantering med insyn i realtid, problemlösning och proaktiv riskreducering. Eftersom att ControLOG är baserad på en datacentrerad, molnbaserad arkitektur kan du ansluta alla möjliga datakällor till den.

 

Tillsammans möjliggör dessa element det oberoende, integrerade ekosystemet som tillhandahålls av Kuehne+Nagel. Kontakta våra experter idag för att få veta mer. 

Din kontakt inom Supply Chain 4PL

Din kontakt inom Supply Chain

Kontakta våra experter inom Supply Chain

Kontakta oss