Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

Marin Logistik

Vi tillhandahåller pålitliga och kostnadseffektiva logistiklösningar för dina fartyg, med snabb leverans över hela världen.

Att lokalisera reservdelar till dina fartyg kan vara en tuff utmaning, särskilt med osäkra fartygsscheman och ett globalt anskaffningsområde. Oavsett om du hanterar en flotta eller hamn så är en pålitlig leverans av reservdelar essentiell för din verksamhet.

Kuehne+Nagel strävar efter att tillhandahålla alla logistiklösningar som din verksamhet behöver, och dina fartyg stöttas av vårt globala nätverk med strategiskt placerade kompetenscentra. Oavsett hur avlägsen anlöpshamnen är kommer dina reservdelar fram säkert och inom avtalad tid. Våra experter har mer än 30 års erfarenhet av global samordning av fartygsreservdelar.

När du behöver en kostnadseffektiv och pålitlig tillströmning av reservdelar till reparationer eller underhåll kan vår kunniga personal samordna enligt dina behov. För varv och hamnprojekt som behöver snabba omloppstider för fartygsunderhåll eller ombyggnad kommer våra projektteam stödja din planering för att säkerställa ett sömlöst utförande

Våra tjänster inom marin logistik inkluderar:

  • Flyg, Sjö och landtransportslösningar till destinationshamnen med snabb spårhantering

  • Inköpsorderhantering och konsolidering

  • Last mile leverans på nyckelplatser över hela världen

  • Fraktförsäkring för lagring, transport och omdirigeringskostnader

  • Projektledning och intern representation

vår operativa modell drivs och stöds av onlineplattformen One Global System (OGS) som är utvecklad för att tillgodose behoven i din bransch och ger dig full kontroll över din supply chain med analys och budgetrapportering.

Registrera dig idag för One Global System, vår helhetslösning för dina behov

Lär dig mer om våra Health, Safety and Environment (HSE) standarder

 

All our services are compliant and based on Kuehne+Nagel’s strict Health, Safety and Environment (HSE) guidelines.

Mads Winther-Jensen