Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Din enkla Brexit-lösning

Storbritannien lämnade formellt EU 31 januari 2020. Efter övergångsperiodens slut 31 december 2020 blev tullformaliteter obligatoriska. Oavsett vad handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien beskriver, krävs tullformaliteter för alla varor som passerar gränserna mellan EU och Storbritannien.

Gör tullklarering till en sömlös upplevelse

För att undvika onödiga förseningar och störningar vid gränser hjälper vår enkla Brexit-lösning dig genom alla skeende i tullklareringsprocessen.   

Genom att automatisera export- och importtullförfaranden i ett tidigt skede förenklar vi all nödvändig och tidskrävande datainsamling. På så sätt är dina tulldata redo för klarering vid gränsen mellan EU och Storbritannien, medan dina försändelser redan är på väg.

Snabbt och enkelt, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Så hur fungerar det? Genom att processa exportdata från exportören och samla in importdata från importören digitalt kan vi kombinera de två och skapa en export- och importdeklaration som följer kraven från både EU och Storbritannien. Vår tjänst tar även hand om ytterligare krav så som de säkerhets- och säkerhetsmeddelanden som krävs för varje försändelse.

Vill du att ditt gods ska transporteras obehindrat och utan onödig administrering?

Tulllättnader i EU och Storbritannien efter Brexit 

Även med handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien är alla förflyttningar av varor mellan båda blocken föremål för tullförfaranden.

För att förenkla tullformaliteterna har den brittiska regeringen infört en ”stegvis strategi” för import till Storbritannien. Baserat på detta har brittiska importörer möjlighet att ange icke-kontrollerade varor enligt det så kallade Customs Freight Simplified Procedure (CFSP), vilket kompenserar behovet av en fullständig gränsdeklaration fram till 31 december 2021.

Vilka är de kommande förändringarna?

Från den 1 januari 2022

  • Importtulldeklarationer från Storbrittanien krävs för alla varor och och uppskjutna godkännanden är inte längre möjliga
  • Tullkontroller av import till Storbrittanien från EU
  • Godsvagnstjänst (GVMS) obligatorisk för import till Storbritannien
  • Föranmälan för produkter av animaliskt ursprung (POAO) och dokumentära kontroller av det brittiska IPAFFS-systemet
För att undvika förseningar med transiteringsförfaranden och för att minska administrativt arbete tillhandahåller vi på Kuehne+Nagel tjänsten med fullständiga gränsdeklarationer i Storbritannien. Detta innebär att lasten är tullklarerad före ankomst till den Europeiska avgångshamnen.

Från den 1 juli 2022

  • Säkerhets- och säkerhetsdeklarationer (ENS) som krävs för all import i Storbritannien
  • Export hälsointyg krävs för POAO
  • Föranmälan för sanitära och fytosanitära produkter på det brittiska IPAFFS-systemet
  • Fysiska kontroller vid gränskontrollstationerna för djur och POAO, plus växter och växtprodukter

Dessutom kan handlare fortsätta att använda den uppskjutna mervärdesskattemekanismen, varvid importmoms endast måste redovisas, men inte betalas vid tidpunkten för inresa till Storbritannien.

Om varor uppfyller ursprungsreglerna (RoO) kan nollavgifter gälla för både EU och Storbritannien. Importören är skyldig att bevisa det förmånliga ursprunget med en "Statement of Origin" som tillhandahålls av exportören, alternativt med register som uppfyller kriterierna som definieras av "Importörernas kunskap".


Vi hanterar dina försändelser både in och ut ur EU. Här är vad vi behöver för att skicka in dina export- och importdeklarationer:

För EU:s exportörer och importörer:

Fullmakt att tillåta Kuehne+Nagel att agera som direkt ombud vid ifyllande och inlämnande av tulldeklarationer. Ska endast fyllas i en gång. Kontakta ditt europeiska Kuehne+Nagel-kontor för ytterligare instruktioner.

För brittiska exportörer:

Fullmaktsbrev för att tillåta Kuehne+Nagel att agera som direkt representant vid ifyllande och inlämnande av tulldeklarationer. Ska endast fyllas i en gång. Läs mer här.

För brittiska importörer:

Fullmaktsbrev för att auktorisera Kuehne+Nagel att agera som den direkta representanten vid ifyllandet av brittiska importtulldeklarationer och att skicka in leveransdata till det brittiska HMRC-tullsystemet. Denna auktorisation är giltig under en 12-månadersperiod. Utan det måste vi få tillstånd för varje enskild försändelse, vilket kan leda till eventuella förseningar och medföra extra kostnader. Klicka här för att ladda ner mallen och maila oss den signerade filen.

The Economic Operators Registration and Identification (EORI) numret är en förutsättning för tullklarering av varor i Europeiska unionen och Storbritannien.

Om avsändaren skapar exportdeklarationen på egen hand, ange MRN-numret för exportdeklarationen (EAD) - som ska infogas i transportordern - och överlämna exportdokumentet till Kuehne+Nagel.

Anger villkor, värde, kvantitet och beskrivning av varor. Tullar och värderad moms beräknas baserat på värdet på varor och valuta.

Harmoniserad klassificeringskod för varorna.

Kort beskrivning av varorna på det lokala språket, inklusive brutto / nettovikt och antal / typ av förpackning.

Värde på varor och valuta för att beräkna tullar och importskatt.

Enas om leveransvillkoren med dina affärspartners, som de definierar bredvid transportorganisationen som ansvarar för tullklarering och kostnader.

Fullständiga importdeklarationer i Storbritannien kommer att krävas från och med den 1 januari 2022. För detta förfarande måste det brittiska inmatningsnumret (ENO) vara tillgängligt innan EU: s avresa. Ett undantag beviljas när den brittiska importören har sitt eget CFSP -tillstånd.*

* Baserat på den brittiska regeringens Border Operating Model (BOM)

Upp till ett värde av 6 000 euro: förmånsbesked på handelsfakturan accepteras. Från 6 000 euro: exportörer måste ansöka om registrerad exportörsstatus (REX).