Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Automotive Logistics – KN BatteryChain-certs

KN BatteryChain's certifiering bygger på ambitiösa internationella standarder med bred användning i branschen, så att dina litiumbatterier hanteras på ett säkert sätt.

KN BatteryChain är en standardiserad lösning som bygger på ambitiösa internationella standarder med bred användning inom automotive branschen, så dina litiumbatterier hanteras på ett säkert sätt. Detta säkerställer både högsta säkerhet och gör det även möjligt för oss att kontinuerligt optimera processer och förbättra operativ kvalitet.

Internationella standarder för bilindustrin

KN BatteryChain bygger på en av bilindustrins mest använda internationella standarder – ISO/TS 16949. Denna internationella standard förenar de olika bedömnings- och certifieringssystem som används i leveranskedjan för fordon runtom i världen. Detta certifikat motsvarar VDA (Verband Deutscher Automobilhersteller) Standard 6 Del 2 och IATF-standarden. Vi kan dessutom få andra certifikat efter förfrågan.

Certifierade batterilager

Alla Kuehne+Nagel-anläggningar måste genomgå ett omfattande implementeringsprogram på 22 steg innan de certifieras för hantering av litiumbatterier. Dessa steg omfattar, men är inte begränsade till:

  • Att säkerställa att anläggningen har tillgång till en DGSA-rådgivare (Dangerous Goods Safety Advisor)

  • Litiummedvetenhet och specialutbildning för alla inblandade parter

  • En kontinuerlig förbättringscykel inklusive dokumenterade procedurer, avvikelsehantering med vårt globala TIP-verktyg och årliga granskningar av hanteringen

  • Två omfattande granskningar

Kontakta vårt expertteam för mer information om våra certifieringar.