Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Consumer Goods Logistics (FMCG)

Från fabrik till butik – Låt oss ta hand om dina transporter så att du kan fokusera på din verksamhet.

Tillverkar du snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) som måste levereras till olika regionala marknader? Letar du efter en samarbetspartner som kan erbjuda effektiva logistikprocesser som uppfyller dina specifika krav?

Som tillverkare av FMCG handlar allt om konsumentefterfrågan, du måste producera, lagra och leverera dina produkter till konsumentens fulla tillfredsställelse. Kuehne+Nagels breda nätverk och vårt team av FMCG-experter kan hjälpa dig att transportera, lagra och leverera dina produkter snabbt och säkert oavsett var dina marknader är.

Sänk dina kostnader och minska din miljöpåverkan genom att utnyttja vår delade transport, vilket ökar din lagerhastighet och förbättrar ditt rörelsekapitalbehov. Oavsett om du behöver ankomsttjänster för dina tillverkningsanläggningar, lagring, hantering eller distribution av dina färdiga varor, kan vi anpassa en lösning just för dig. Vår orderhanteringslösning för internationella leveranskedjor gör att du enkelt kan transportera varor över gränser med olika transportsätt och med en fullständig överblick över leverans och ordernivå.

Fördelar för dig:

  • Våra lager kan hantera kontinuerliga flöden med hög volym

  • Flexibel förpackning av dina produkter för displayställ, paketkombinationer eller packning på pallar

  • Bättre kontroll och efterlevnad av din supply chain genom att sammanföra leverantörer och handlare hela vägen till slutkund

  • Undvik dyra förseningar med våra effektiva processer och vår proaktiva övervakning

  • Reducera ditt klimatavtryck genom hållbar byggnadskonstruktion, energiåtervinning, minimerat avfall och minskad bränsleförbrukning

  • Använd vår plattform seaexplorer för att välja de bästa logistikalternativen för dina leveranser. Vi förser dig med detaljerad information i realtid så att du kan fatta snabba och faktabaserade beslut

  • Dedikerade, flerkanaliga och gränsöverskridande e-handelslösningar via KN OmniChain

Kontakta oss idag för att prata med en expert.