Grundat 1890 av August Kuehne och Friedrich Nagel i Bremen, Tyskland. I dag, är Kuehne + Nagel en av de mest framgångsrika logistikleverantörer med ca 1400 kontor i över 100 länder och mer än 78.000 specialiserade medarbetare. Kuehne + Nagel Group är den största sjöspeditören i världen när det gäller FCL och LCL och näst största fraktflygsleverantören. Inom det europeiska väg- och järnvägstransporter  är Kuehne + Nagel bland de 3 ledande speditörerna. Bolaget äger mer än 8,7 Mil. kvadratmeter lagringsutrymme  över hela världen och är därmed nummer två i kontraktslogistik.

Kuehne + Nagel AB erbjuder ett gediget utbud av logistiklösningar till ett antal branschsektorer, med stöd från både lokal expertis och företagets globala logistiknätverk. Med 45 års närvaro i Sverige tycker vi att vi känner till de speciella behoven på denna marknad, en erfarenhet som vi byggt upp tillsammans med våra kunder och samarbetspartners över hela regionen.

På fyra strategiska platser runt om i landet erbjuder företagets 320 experter integrerade, konkurrenskraftiga lösningar för distributionskedjor som understöds av den allra senaste informationstekniken och skräddarsys efter kundernas behov samt branschspecifika behov.

Sverige är ett dynamiskt logistiskt centrum för de nordiska länderna och Baltikum. I hela denna region - och världen över - kan Kuehne + Nagels kunder förlita sig på den allra bästa servicen från en enda källa för alla deras logistikbehov. Vänligen kontakta oss för att få mer information om hur vi tillsammans kan göra din kund nöjd.