Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

KN PharmaChain för flygfrakt

Ett dedikerat och erfaret team av experter inom läkemedels-, hälsovårds- och MedTech-logistik hanterar dina leveranser via globala flygfraktslösningar – när det behövs som mest.

Behöver du en pålitlig logistikpartner som möter dina produkters krav på kvalitet, insyn och regelefterlevnad?

Vi på Kuehne+Nagel lägger stor vikt vid att ge dina produkter en säker och effektiv transport. För oss handlar det inte bara om transporter, utan om att säkerställa dina patienters välmående. Just därför kan vårt globala nätverk av specialiserade logistikexperter hjälpa dig att leverera dina produkter till sin destination, i tid och i perfekt skick.

KN PharmaChain för flygfrakt bygger på ett nära samarbete med våra kunder för att kunna erbjuda en anpassningsbar tjänst med överlägsen efterlevnad och bästa möjliga tillförlitlighet. Leveransens fysiska förflyttning styrs av Cargo iQ, som säkerställer flygfraktbranschens kvalitetsstandarder. Cargo iQ omfattar leveransplanering och prestandauppföljning av flygfrakt baserat på strikta processer och milstolpar.

Dina fördelar

  • Överlägsen kvalitet och efterlevnad som säkerställs av CEIV Pharma-kontrollanter inom International Air Transport Association (IATA) och vårt interna team med över 80 kontrollanter med farmaceutisk certifiering.

  • Få assistans dygnet runt från vårt CareTeam som kontrollerar dina kritiska transporters plats, temperatur och fysiskt skick.

  • Dra nytta av vårt globala nätverk av fler än 90 KN PharmaChain GxP-certifierade företag, så att du på ett tryggt sätt kan transportera, cross-docka, konsolidera eller förvara läkemedels-, hälsovårds- och MedTech-produkter

  • Synliggör transportrisker och gör dem hanterbara med vårt specialverktyg KN Risk, som låter dig bedöma de relativa risknivåerna för varje trad innan du väljer rutt

  • Dina leveranser övervakas av IoT-sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet, plats, ljus och stötar, och ingriper proaktivt när avvikelser upptäcks

  • myKN – din centrala portal för leveransuppdateringar i realtid, KPI-rapportering och personligt anpassade rapporter

Kontakta oss idag för att få veta mer.

 

Det globala flyglogistikteamet i KN PharmaChain erbjuder lösningar som uppfyller stränga branschkrav. På Kuehne + Nagel strävar vi efter att betjäna våra kunder såväl som slutpatienten genom att leverera rätt lösning varje gång – för att vi bryr oss.

Terry Sell, ansvarig för produktutveckling inom flyglogistik