Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka KN PharmaChain för kontraktslogistik

Våra experter inom Läkemedels- och hälsovårdslogistik använder sin breda kunskap för att skapa rätt supply chain för just din verksamhet.

Leverantörskedjor för läkemedel är komplicerade och kräver expertkunskap om bestämmelser och god praxis. För att snabbt kunna anpassa sig och hålla sig steget före måste företag vara konkurrenskraftiga under hela produktens livscykel, från forskning och utveckling till eftermarknad.  

Som din samarbetspartner arbetar vi tillsammans för att skapa proaktiva lösningar som tillgodoser dina specifika behov och säkerställer framgång för din verksamhet. Genom att förena vår djupgående tekniska kunskap med praktisk branscherfarenhet kan vi hjälpa dig att utveckla globalt skalbara lösningar.

Dra nytta av dessa funktioner:

  • Varulagring och distribution (GSP/GDP)

  • Tjänster såsom ommärkning, ompackning, senareläggning och serialisering (GMP)

  • Strategisk nätverksdesign och scenarioanalys

  • Kontinuerlig utveckling med Kuehne+Nagel Production System (KNPS)

  • Expertis inom lagstiftning, reglering, licensiering och regelefterlevnad

  • Beprövad metod för kundövergång och integration (CTI) som möjliggör en smidig integration med dina system

  • Fullständig kontroll och temperaturövervakning

  • Fullständig insyn och transparens med myKN – din centrala portal för leveransuppdateringar i realtid, KPI-rapportering och personligt anpassade rapporter

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

 

Vårt mål är att underlätta saker och ting för våra kunder och deras patienter.

Ramazan Dinçkan, vice vd Global BD Contract Logistics - Pharma + Healthcare