Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

Flygfrakt – Allmänna villkor

Nedan hittar du detaljerade villkor för Kuehne+Nagels flygfrakttjänster.

Allmänna villkor

  1. Avtalsvillkor baserade på IATA:s resolution 600b fram till 27 december 2019: Ladda ner
  2. Avtalsvillkor baserade på IATA:s ändrade resolution 600b som trädde ikraft den 28 december 2019: Ladda ner 
    (Observera att det ovan nämnda ersätter de gamla ansvarsgränserna även om vår H/AWB fortfarande återspeglar de tidigare ansvarsgränserna.)
  3. För eventuell förtransport eller vidaretransport bortom flygplatserna styrs ansvaret av de allmänna villkoren för de nationella organisationerna för transportföretag (se listan över länder längst ner) eller
  4. Om sådan inte finns, av FIATA-BESTÄMMELSER FÖR VIDARETRANSPORT AV LAST såsom de antagits av respektive Kuehne+Nagel-landsorganisation. 

För flygtransporter till, från och inom ett land som för närvarande varken har antagit (se lista över länder) Warszawa- eller Montrealkonventionen, se även ovan nämnda tillämpliga regler enligt punkt 2 och 3.

Villkor för extern ansvarstjänst (ELS) för leverans av färskvaror

Här kan du hitta villkoren för extern ansvarstjänst (ELS) för leverans av färskvaror.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Villkor för nationella organisationer för transportföretag 

 Land  Dokument
 Österrike  Ladda ner
 Belgien  Ladda ner
 Kanada  Ladda ner
 Tjeckien  Ladda ner
 Danmark  Ladda ner
 Estland  Gå till webbplatsen
 Finland  Ladda ner
 Frankrike (Réunion)  Ladda ner
 Tyskland  Ladda ner
 Grekland  Gå till webbplatsen
 Irland  Ladda ner
 Italien  Ladda ner
 Lettland  Ladda ner
 Luxemburg  Ladda ner
 Malta  Ladda ner
 Mexiko  Ladda ner
 Nederländerna  Ladda ner
 Norge  Ladda ner
 Portugal  Ladda ner
 Puerto Rico (och USA)  Ladda ner
 Réunion (Frankrike)  Ladda ner
 Ryssland  Ladda ner
 Slovakien  Ladda ner
 Slovenien  Ladda ner
 Sydafrika  Ladda ner
 Spanien   Ladda ner
 Sverige  Ladda ner
 Schweiz  Ladda ner
 Storbritannien  Ladda ner
 USA (och Puerto Rico)  Ladda ner