Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

KN PharmaChain för landtransport

Dina läkemedels-, hälsovårds- och medicintekniska produkter representerar ditt engagemang för kvalitet och patientsäkerhet. Vår erfarenhet, kunskap och teknik säkerställer att du varje gång levererar i enlighet med dina åtagande.

Dina läkemedels-, hälsovårds- och medicintekniska produkter kräver särskild omsorg med hänsyn till deras individuella krav. Dessutom är din supply chain unik och kan kräva upphämtning och leverans på avlägsna eller kontrollerade platser.

KN PharmaChain använder landtransporter i mer än 100 länder och erbjuder en mängd olika servicenivåer och skräddarsydda lösningar. Våra certifierade team och vår djupgående branschkunskap gör att vi kan hantera även de mest utmanande situationerna. Våra experter förstår dina behov och kan jobba utefter dina krav vad gäller upphämtning och leverans, och hjälper dig att hitta rätt lösningar för just din supply chain. Våra investeringar i infrastruktur innebär att dina leveranser kan transporteras utan dröjsmål och vår egen flotta med över 200 lastbilar kan erbjuda dig en LTL-lösning som säkerställer att du bara betalar för de pallar du skickar.

Efterlevnadskrav:

Vi har en mängd olika dedikerade tjänster för att säkerställa kraven för dina läkemedels-, hälsovårds- och medicintekniska produkter uppfylls:

  • Läkemedel och bioteknik – Aktiva temperaturkontrollerade lösningar för produkter som kräver GDP-kompatibel hantering och transport av högsta kvalitet.

  • Hälsovård och medicinsk utrustning – Smidiga transportlösningar för produkter som inte kräver GDP-efterlevnad, men som ändå behöver helhetshantering av hög kvalitet.

  • Aktiva farmaceutiska substanser (API) och kemiska preparat – GDP-kompatibel hantering och transport som efterlever specifika krav på farligt gods.

Ett urval av våra tjänster:

  • Transport i helt lastutrymme av din temperaturkänsliga last med säkra låssystem

  • Pålitliga, förvalda transportföretag, bundna av individuella kvalitetsavtal

  • Fullständig GDP-efterlevnad för produkter som kräver hantering i alla led

  • Överblick och uppföljning i realtid för att korrigera eventuella avvikelser i din leverans

  • myKN som din centrala portal för leveransuppdateringar i realtid, KPI-rapportering och personligt anpassade rapporter

Lämna dina leveranser i händerna på lokala specialister med global räckvidd.

 

KN PharmaChain är människor som tar hand om människor. Våra team runtom i världen hanterar varje begäran med hängivenhet och alla produkter med största omsorg. Detta eftersom vi alla vet att allt vi gör hjälper den som behöver det mest – patienten. Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att hålla jämna steg med de ständigt ökande kraven och att informera dem om framsteg inom transport av läkemedel och medicinutrustning.

Simon Bitter, global chef för väglogistiklösningar för läkemedel och medicinutrustning