Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka KN PharmaChain för sjöfrakt

Uppfyll läkemedels- och hälsovårdsindustrins strikta krav med vår GxP-certifierade logistiklösning som sätter dina patienter först.

När läkemedels- och hälsovårdsindustrin står inför strikta regleringar vill du ha en logistiklösning som är både kompatibel och prisvärd.

Kuehne+Nagels erfarna läkemedels- och hälsovårdsspecialister runtom i världen ser till att din last får bästa möjliga omsorg genom att använda våra innovativa tekniska lösningar. Samarbeta med oss och välj ett hållbart och säkert transportsätt till en lägre kostnad.

Vårt globala nätverk av dedikerade kompetenscentra för läkemedel hanteras av certifierade experter som säkerställer en säker och snabb leverans av dina känsliga produkter. Dina leveranser transporteras i kylcontainrar som möjliggör en kontinuerlig kylkedja från dörr till dörr och minskar risken för temperaturavvikelser. Våra standardprocesser, kunskap och teknik gör att du kan uppfylla dina kunders och patienters höga förväntningar.

Dina fördelar:

  • Spara tid genom att samarbeta med GxP-kompatibla logistikexperter inom läkemedel och hälsovård

  • Identifiera och undvik risker med vår grundliga riskbedömning av både transportföretag och rutter

  • Reducera ditt lager och minska dina avskrivningar med förutsägbara transittider

  • Uppföljning dygnet runt och leveransstatus i realtid via myKN, vår digitala bokningsplattform

  • Dra nytta av vårt globala nätverk av fler än 90 KN PharmaChain GxP-certifierade företag, så att du på ett tryggt sätt kan transportera, cross-docka, konsolidera eller förvara läkemedels-, hälsovårds- och MedTech-produkter

Lämna dina leveranser i händerna på lokala specialister med global räckvidd.

 

Vi hjälper våra kunder att hålla sig uppdaterade om regeländringar såväl som framsteg inom temperaturkontrollerade kylcontainrar för pharmalogistik. Vi gör det möjligt för våra kunder att ta itu med morgondagens hälsovårdsbehov.

Hannes Laessig, globalt ansvarig chef för sjötransport av medicinutrustning