Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Försäkringstjänster för speciallast

Din verksamhet är unik och det bör din försäkring också vara.

Har du speciallast som behöver extra skydd? Är din nuvarande försäkring bra nog?

Kuehne+Nagel arbetar med Nacora International Insurance Brokers för att ge dina varor rätt risktäckning från ursprung till destination. 

Logistik av färskvaror

Man vet aldrig när det kan uppstå förhinder när dina färskvaror är på väg till marknaden. Inställda flyg, extrema väderhändelser eller oförutsedda lagringskrav kan dyka upp när som helst i din supply chain.

Vi erbjuder förstklassiga försäkringar för frukt och grönsaker, blommar, frysta livsmedel och mycket mer.

Hotellogistik

Oavsett om du renoverar ett befintligt hotell eller bygger ett nytt så krävs det att du ser bortom vanliga transportrisker.

Med en försäkring som är utformad utifrån ditt projekt täcks du av konsolidering av transporter vid ursprung, med hänvisning till inredningsföremål och installationer som utförts av Kuehne+Nagel, beställning av containrar och flyttlådor såväl som alla möbler, fasta föremål och utrustning som ska användas på ditt hotell eller kasino.

Dryckeslogistik

Att transportera gods mellan olika tids- och klimatzoner kan påverka leveranser på oväntade sätt. Vin, öl, sprit och andra drycker har försäkringsbehov som överstiger de normala transportriskerna. Skapa en försäkring som täcker din unika supply chainfrån början till slut.

Kontraktslogistik - lagerförsäkring

När din supply chain förflyttar sig internationellt kommer den vid något tillfälle att passera genom en lagringsanlägging. Att hitta en försäkring som är anpassad till dessa utökade risker kanske är obekant för dig, låt våra experter hjälpa dig!

Vi erbjuder full kompensation av det försäkrade värdet över hela världen och skyddar din speciallast mot naturliga risker, oavsiktliga skador och intrång – för alla vanliga varuklasser.

I samband med att last förvaras i lager diskuteras det ofta gällande skadestånd och ansvar. Enligt särskilda avtal inom kontraktslogistik måste varor vara försäkrade när de är i operatörens innehav. En Nacora-representant finns tillgänglig för att underlätta täckningen i enighet med avtalet.

Logistik av olja och gas

Som ägare av olje- och gasprojekt är det av högsta vikt att hålla sig enligt tidtabellen, utan att påföra ekonomiska förluster. När din speciallast kräver hög kunskap och kompetens behöver du en motsvarande försäkring.

För att hantera potentiella risker och motgångar erbjuder vi lösningar för standard A till B-frakt med en extra fördel i form av ett inbyggt skydd mot fördröjningar i samband med uppstart. Du täcks för lossning vid destinationen, prospekteringsutrustning och projektrelaterad eller överdimensionerad last.