Innehållspublicerare

Kuehne+Nagel's Net Zero Carbon-program

Vi har åtagit oss att erbjuda miljövänliga och hållbara supply chain-lösningar. Som första aktör i branschen satte vi upp följande två mål: Kompensera de direkta koldioxidutsläpp som inte kan undvikas från och med 2020 och att proaktivt ta itu med koldioxidavtrycket för de transporttjänster som utförs av våra leverantörer – flygbolag, rederier och transportbolag – innan slutet av 2030.

Vi som företag och alla våra kollegor har nu anammat vårt Net Zero Carbon-program för att bekämpa koldioxidutsläppen.

Dr. Detlef Trefzger, verkställande direktör på Kuehne+Nagel International AG

Dr. Detlef Trefzger

Att ta hand om planetens framtid är ett avgörande tema som vi måste ta itu med idag för att säkerställa en beboelig framtid imorgon.

Försurning av haven och global uppvärmning påverkar dramatiskt vårt naturliga ekosystem och hotar livet på vår planet. Vi måste och vi vill förändra den realiteten. Vi vet att logistikindustrin bidrar till ungefär 7 % av världens koldioxidutsläpp. Som industriledare är vi engagerade i att minska vårt bidrag till den procentandelen genom vårt Net Zero Carbon-program.

Våra viktigaste mål för att uppnå CO2-neutralisering:

  • Upprätthålla en effektiv koldioxidhantering i hela verksamheten

  • Ge våra kunder miljövänliga lösningar

  • Anskaffa logistiktjänster baserade på miljökriterier

Våra hållbarhetsmål
Vi tar itu med koldioxidminskningen i alla våra transport- och logistiktjänster runtom i världen. Vi har två huvudmål för att nå vårt mål:

  1. Vara helt koldioxidneutrala i vår direkta sfär från och med 2020 (scope 1 och 2 i GHG-protokollet)

  2. Uppnå koldioxidneutralitet för våra leverantörers och kunders klimatpåverkan senast slutet av 2030 (scope 3 i GHG-protokollet)

Förutom vår egen koldioxidneutralitet vill vi erbjuda våra kunder lösningar för att minska koldioxidutsläppen från deras leveranskedjor med hjälp av big data och prediktiv analys, såväl som digitala plattformar för att stödja valet av mer hållbara transportvägar och -sätt.

För att stödja minskningen av koldioxidutsläpp inom transportindustrin är vi medlem i följande initiativ:Hur ska vi nå våra hållbarhetsmål?

På vår väg mot koldioxidneutralitet ingår synlighet, reducering och kompensation.

SYNLIGHET: Att göra grönare val kräver ökad medvetenhet om vårt koldioxidavtryck längs varje steg i leveranskedjan. Våra digitala plattformar gör det möjligt för våra kunder att optimera rutter och välja tjänster med lägsta koldioxidutsläpp för att minska deras miljöpåverkan. Kolla in vår Koldioxidberäknare eller vår seaexplorer för mer information.

REDUCERING: Vårt åtagande för att minska koldioxidutsläppen börjar med utbildningsprogram för att upprätthålla och öka miljömedvetenheten bland våra team. Det fortsätter med implementeringen av förnybar energi och minskningen av affärsresor samt avfallshantering.

KOMPENSATION: Vi minskar vår klimatpåverkan genom att investera i certifierade naturbaserade projekt som arbetar mot de globala målen för hållbar utveckling (Hållbara Utvecklingsmål ). Klimatkompensation är en erkänd mekanism som gör det möjligt att kompensera koldioxidutsläpp från en transport som inte kan undvikas. Denna mekanism kommer också att vara tillgänglig för våra kunder.

Läs mer om kompensation och de naturbaserade projekten vi investerar i. Du kan hitta de senaste pressmeddelandena om Net Zero Carbon-programmet i vårt pressrum.

Ni kan även ta del av våra certifieringar (ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 nedan).

Din kontakt inom hållbarhet

Din kontakt inom hållbarhet

Kontakta våra hållbarhetsexperter

Kontakta oss