Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Hållbarhet inom sjöfrakt

Som ledande inom branschen tar Kuehne+Nagel proaktivt upp klimatförändringar och driver en global noll-koldioxidframtid för sina kunder. Kuehne+Nagel är engagerad i Science Based Targets-initiativet (SBTi), som erbjuder våra kunder: Datadrivna insikter, design och optimering av försörjningskedjor – genom alternativa transportsätt, rutter och transportörsalternativ – och bränslen med låga koldioxidutsläpp.

Hållbarhet inom frakt är en fråga som Kuehne+Nagel tar på största allvar. Även om containerfrakt redan är den mest miljövänliga metoden för att transportera varor globalt, är en helt koldioxidfri logistikindustri fortfarande tio till femton år bort. Innan nya miljövänliga bränslen eller drivkraftsystem blir tillgängliga i större omfattning gör vårt innovativa hållbarhetsarbete inom sjöfrakt att du redan nu kan välja mer miljömedvetna transportalternativ.

Förstå ditt koldioxidavtryck

Den senaste utvecklingen inom big data och prediktiv analys gör att vi kan mäta och kompensera våra koldioxidutsläpp. Detta gör att vi även kan erbjuda dig en fullständig överblick över dina fraktrelaterade utsläpp genom seaexplorer, så att du kan välja de mest miljövänliga tjänsterna. 

För att minska koldioxidutsläppen testar vi biobränslen och lösningar för syntetiska bränslen i nära samarbete med transportföretag. Vi samarbetar också med Global Maritime Forums Getting to Zero Coalition för att påskynda utvecklingen av utsläppsfria fartyg innan 2030.

Hållbar logistik: Koldioxidneutrala lösningar för sjöfrakt

Vi erbjuder för närvarande två helt klimatneutrala lösningar för sjöfrakt – LCL and FCL Pledge. Vi kompenserar båda dessa tjänsters klimatavtryck genom att bidra till olika miljöprojekt. Vi arbetar med naturprojekt runtom i världen som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden och förbättrar livsuppehället i lokala samhällen. Vi samarbetar även med olika icke-statliga organisationer för att skapa en realistisk väg mot koldioxidneutralitet. Dessa projekt är baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling och verifieras av oberoende organisationer med internationellt erkända standarder. Genom att stödja dessa projekt genererar vi koldioxidkrediter som kan kompensera för en leverans klimatutsläpp.

Ledarskap inom grön logistik

Vi samarbetar med alla transportföretag för att främja hållbar frakt. För att uppnå detta har vi skapat ”gröna trader” som ger prioriterad tillgång till fartyg som har lägre utsläpp. Vi deltar även i andra initiativ, som exempelvis:

  • Minska transport av tomma containrar
  • Identifiera leveranser som kan ändras från lastbil till sjötransport
  • Använda containrar med hållbara golv (t.ex. bambu) 
  • Förhindra transport av odeklarerat farligt gods eller transport av olagligt giftigt avfall

Läs mer om vårt zero carbon business model och om kompensation och de naturbaserade projekten vi investerar i.

Gå med oss. Dessa kunder är stolta över att genomföra koldioxidneutrala transporter med oss.