Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Räkna ut ditt koldioxidavtryck

Synliggör utsläpp – Kuehne+Nagels Global Sea Logistics Carbon Calculator är ett viktigt verktyg för CO2-transparens inom sjöfarten.

I takt med att konsumenter blir mer medvetna om sitt koldioxidavtryck ökar efterfrågan på varor och tjänster med minskad miljöpåverkan. Företag som minimerar sina koldioxidutsläpp har således en fördel och skapar en möjlighet till differentiering baserad på hållbara metoder. Kuehne+Nagel jobbar ständigt med att skapa innovativa supply chain-lösningar som aktivt reducerar koldioxidutsläpp.

The Global Sea Logistics Carbon Calculator (GSCC) räknar ut koldioxidutsläppen från dina FTL och LTL-försändelser – från dörr till dörr. Dessa beräkningar inkluderar aktuell utsläppsdata från EcoTransit som rapporterats av enskilda rederier inklusive för-, huvud- och på-transport. Beräkningsmetodiken och utsläppsfaktorn verifieras av Clean Cargo, det neutrala branschorganet.

Observera att på grund av verktygets komplexitet kan det ta en stund för sidan att ladda. Tack för ditt tålamod.

Om du stöter på problem med tjänsten, vänligen klicka här.

För Kuehne+Nagel är visibilitet bara det första steget. Vårt Net Zero Carbon-program minskar aktivt både våra direkta och indirekta utsläpp. Vi erbjuder även koldioxidneutrala transporter genom att kompensera utsläpp genom skogsplanteringsprojekt. Detta ger ett omedelbart steg som du kan ta för att stödja hållbarhet inom logistik idag. Vi kan också tillhandahålla kundspecifika utsläppsrapporter.

Dessutom hjälper vår seaexplorer-plattform våra kunder att göra sin sjöfrakt mer miljövänlig. Förutom att tillhandahålla information om pålitlighet och avgångsscheman för globala fartygsrutter, tillhandahåller även seaexplorer CO2-utsläppen från dessa rutter, så att du kan jämföra dem baserat på hållbarhet.


Hur du använder verktyget

Kuehne+Nagels utsläppskalkylator använder den metod som utvecklats av Clean Cargo (CC) för transport från hamn-till-hamn och formeln som används av EcoTransit för lastbils- eller järnvägsrörelser. För LCL-sändningar används formeln 3 g/m3/km.

CC utgörs av världens största rederier och arbetar med avsändare och speditörer för att formulera universella standarder för mätning av koldioxidutsläpp från sjötransport av containrar.

EcoTransIT World beräknar miljöpåverkan från rederier över hela världen och de tillhandahåller ett onlineverktyg för utsläpp och energiförbrukning för alla transportsätt baserat på en intelligent inmatningsmetodik, stora mängder GIS-data och en genomarbetad beräkningsbas.

Kuehne+Nagel använder den aggregerade informationen om trader som rapporterades av medlemmarna i Clean Cargo (CC) rederier till CC 2015.

Koldioxid (CO2) är en icke-brandfarlig, färglös och luktfri gas. CO2 -utsläpp beror på förbränning av tunga eldningsoljor samt dieseloljor vid fartygsoperation. Mängden CO2 -utsläpp är direkt relaterad till mängden bränt bränsle. Därför är marin bränsleförbrukning grunden för CO2 -beräkning. Koldioxid är den dominerande växthusgasen världen över som påverkar klimatförändringarna.

  • Koldioxid (CO2) - Växthusgas som absorberar värmestrålning från jorden

  • Koldioxidekvivalent (CO2e) - Mängd CO2 som skulle ha samma potential för global uppvärmning, mätt över en viss tidsskala (i allmänhet 100 år)

  • Kväveoxid (NOx) - Växthusgas och luftföroreningar

  • Svaveldioxid (SO2) - Potentiell global uppvärmningsgas

  • Partiklar (PM10) - Små bitar av fast eller flytande material i samband med jordens atmosfär

  • Energiförbrukning (EC) - Förbrukning av energi

  • Tank-to-Wheel (TTW)-Bedömning relaterad till fordonet

  • Well-to-Wheels (WTW)-Bedömning relaterad till både fordon och energiprocessen