Floating Contact Form Portlet

Innehållspublicerare

Flygfrakt – Hållbara flygbränslelösningar (SAF)

Har ditt företag ambitiösa klimatmål? Vill ni leda vägen inom klimatskydd samtidigt som ni stärker ert varumärke? Med våra lösningar kan du snabbt växla från avsikt till handling genom att skapa framtidens koldioxidsnåla ekonomi – redan idag.

Oavsett om erat mål är att minska ert koldioxidavtryck eller till och med uppnå koldioxidneutralitet, står våra team på Kuehne+Nagel redo att förse er med hållbara flygfraktslösningar. För att minska erat avtryck till noll erbjuder vi även hållbart flygbränsle (SAF) och kompensationsprojekt som är certifierade enligt de högsta standarderna på marknaden. Oavsett ursprung, destination, flygbolag eller tjänst så kan dessa lösningar i kombination eller integreras för att passa just era affärsmål.

Vad är hållbart flygbränsle?

Hållbart flygbränsle (Sustainable aviation fuel) eller SAF, är ett renare alternativ till konventionellt flygbränsle. Med samma egenskaper som traditionellt flygbänslefotogen kan SAF blandas upp till 50 % med traditionell fotogen på ett säkert sätt och används redan på många flygningar.

Beroende på vilken produktionsmetod som används finns det två typer av SAF: Bio SAF och syntetisk SAF. Bio SAF är gjord av biomassa — avfallsprodukter och råvaror med lågt kolinnehåll — medan den primära energikällan och råvarorna för produktion av syntetisk SAF är förnybar el, vatten och koldioxid (CO2).

För närvarande är den enda kommersiellt tillgängliga tekniken för produktion av bio-SAF hydrobearbetade estrar och fettsyror (HEFA), som förädlar använda matoljor, spilloljor och fetter till SAF. Syntetisk SAF anses vara den långsiktiga lösningen för industrin eftersom att den kan produceras utan tillgänglighetsbegränsningar och kan minska utsläppen med upp till 100 %.På Kuehne+Nagel samarbetar vi med världens ledande transportörer och SAF-tillverkare för att gemensamt främja användningen av bio- och syntetiska hållbara bränslen så att våra kunder ska kunna skicka sina produkter helt CO2-neutralt.

Räcker SAF för att uppnå koldioxidneutralitet?

I detta fall är syntetisk SAF överlägset bäst eftersom att det kan minska utsläppen upp till nästan 100 %. Bio SAF är i sin tur inte helt koldioxidneutralt eftersom att  det fortfarande genererar koldioxidutsläpp under produktion, bearbetning och transport. Trots detta kan Bio SAF minska utsläppen med 75% - 90% beroende på baskomponenterna.

Det finns två sätt att säkerställa full koldioxidneutralitet när man använder bio SAF. För det första kan de återstående CO2-utsläppen neutraliseras genom att överkompensera mängden flygbränslefotogen som ersatts av SAF upp till ett förhållande på 1:1,33. För det andra kan vi kompensera via certifierade koldioxidreduktionsprojekt som för närvarande innehar högsta kvalitetscertifieringar: Verified Carbon Standard (VCS) och/eller Gold Standard (GS).

Är du redo att agera?

Såhär gör du:

 • Vi börjar med att beräkna mängden flygbränslefotogen som era försändelser förbrukar i dagsläget och använder sedan SAF för att ersätta den mängden.
 • Om ni vill uppnå koldioxidneutralitet erbjuder vi kompensation via våra certifierade koldioxidreduktionsprojekt eller genom att använda ytterligare SAF.
 • Slutligen får ni ett certifikat som anger mängden SAF som används och de CO2-utsläpp som ni lyckats minska.

Det är inte svårare än så!

Dina påtagliga fördelar (Utöver att du tar hand om vår miljö):

 • Led vägen till en koldioxidfri ekonomi och uppnå era ambitiösa mål för utsläppsminskningar.
 • Sänk omedelbart upp till 90 % av era försändelsers koldioxidavtryck tack vare de 12,7 miljoner liter SAF som vi på Kuehne+Nagel har tillgång till.
 • Bli global: Våra SAF-lösningar är tillgängliga på alla rutter för alla tjänster och alla kunder över hela världen – oavsett flygbolag, ursprung eller destination.
 • Driv era produkter med alternativt bränsle med en kontaktpunkt, direkt via logistikleverantören.
 • Stärk ditt varumärke och marknadsför dina produkter som mer hållbara.
 • Uppfyll regulatoriska begränsningar: Visa effekten och dela er historia med SAF-certifikatet, vilket bevisar att er leveranskedja är CO2-neutral.

Senaste nytt:

 • Kuehne+Nagel och Lufthansa Cargo kommer överens om exklusivt partnerskap för att främja CO2-neutralt syntetiskt bränsle... Läs mer
 • Kuehne+Nagel och IAG Cargo färdigställer den första netto -koldioxidcharterkedjan ... Läs mer
 • Kuehne+Nagel ingår avtal med American Airlines om att distribuera 11 miljoner liter hållbart bränsle... Läs mer
 • Kuehne+Nagel och Air France KLM Martinair Cargo lanserar den första nollutsläppsflyglinjen ... Läs mer