Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Fraktförsäkring som täcker Gemensamt haveri

Även när ditt gods når sin destination säkert, kan ett gemensamt haveri kräva att du ska betala för andras förluster. Ta reda på mer om gemensamt haveri (General Average).

Gemensamt haveri (General Average): Definition

Gemensamt haveri är en sjöfartsprincip som kräver att fartyg- och lastägare delar på kostnaderna (proportionellt) för räddning av last och fartyg efter en större olycka. Fartygets kapten eller ägare kommer att förklara gemensamt haveri när frakt, utrustning eller medel måste offras frivilligt för att rädda fartyget från fara i händelse av en nödsituation.

Situationer som kan resultera I ett gemensamt haveri

  • Ett fartyg går på grund

  • Skador på skrov eller motor – som tillkommit vid försök att få loss ett fartyg.

  • Eldsvåda ombord

  • Mekaniska motorfel

  • Last som förloras överbord


 

Hur kan du skydda dig?

Fraktförsäkring skyddar inte bara förlust (eller skador) på din last ute på sjön, utan skyddar även mot ett gemensamt haveri. Skulle en sådan situation uppstå så kommer försäkringsbolaget ta över och representera dig i ärendet. En försäkring skyddar din last mot oförutsedda händelser under transporten som är utanför din kontroll, såsom ett gemensamt haveri.

Med fraktförsäkring Utan fraktförsäkring
Institute Cargo Clauses täcker alla kostnader relaterade till gemensamt haveri Alla kostnader betalas av godsägaren
Du behöver inte tänka på något pappersarbete Utan en deposition eller en garanti från banken kommer ditt gods inte att släppas.
Din verksamhet fortlöper precis som vanligt Kravet är på dig att ta fram all dokumentation till dispaschören.

Incidenten i Suez-kanalen

Hur påverkade incidenten i Suez-kanalen lastägare med containrar på EVER GIVEN?

I samband med att Suez-kanalen åter igen öppnade och världshandeln började återgå till det normala, fick lastägare med gods på EVER GIVEN ett brev från rederiet där de förklarade gemensamt haveri. En dispaschör utvaldes för att beräkna de gemensamma kostnaderna och en deposition fastslogs, vilken lastägarna var tvungna att betala för att få lasta av sina containrar i hamnen.

 

Nacora’s globala försäkringsteam finns här för att hjälpa dig. Kontakta Nacora för mer information.