Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Visionär ledare i 2021 Gartner Magic Quadrant

2021 års Gartner Magic Quadrant för tredjeparts logistikleverantörer erkänner Kuehne+Nagel’s visionära framtidsutsikt och strategi.

Vi på Kuehne+Nagel är stolta över att bli erkända som en ledare i Gartner’s 2021 Magic Quadrant för tredjeparts logistikleverantörer (3PL). Gartner, Inc. är ett forsknings- och rådgivningsföretag som utvärderar logistikleverantörer i en rapport på årlig basis. Leverantörerna bedöms utifrån två kriterier: Ability to execute och Completeness of vision.

Under 2021 har Kuehne+Nagel klättrat i båda kategorierna och anses enligt rapporten vara den mest visionära av alla logistikleverantörer. Gartners utvärdering baseras på deras analys och av intervjuer med kunder.

Magic Quadrant for Third-Party Logistics, WorldwideGartner Magic Quadrant for Third-Party Logistics, Worldwide
(källa: Gartner / June 2021)

Vad detta betyder för våra kunder

Vi är väldigt nöjda över att vi anses som ett visionärt företag som utmanar status quo, och detta erkännande validerar vår holistiska, samarbetsvilliga och skräddarsydda approach till logistik.

Vi jobbar ständigt med att hjälpa våra kunder med innovativa och hållbara logistiklösningar, och våra specialister skapar lösningar som förutser morgondagens utmaningar och erbjuder konkreta fördelar till våra kunder. Med hjälp av vår styrka och entreprenörsanda hjälper vi kunder av alla storlekar att uppfylla sina löften.

En vinnande kombination

I rapporten identifierade Gartner våra branschspecifika lösningar för olika vertikaler som en viktig USP som skiljde oss från våra konkurrenter. Vi är dedikerade till att använda vår expertis och djupa branschkunskap för att leverera så bra som möjligt för våra kunder. Vi erbjuder lösningar till allt från hälso- och läkemedelstransport till High-Tech & aerospace, och vi hjälper våra kunder att bygga konkurrenskraftiga och hållbara supply chains.

Medan världen genomgår en global pandemi har vikten av tåliga supply chains betonats. På Kuehne+Nagel använder vi vår marknadsledande tillgång till kapacitet för att möjliggöra transporter av livräddande läkemedel, personlig skyddsutrustning och vacciner över hela världen. Som en global 3PL förstår vi ansvaret att använda våra starka transportförbindelser för att säkra kapacitet för våra kunder.

Att skapa hållbara leveranskedjor är ett avgörande steg för att hantera klimatförändringarna och Gartner erkänner Kuehne+Nagels djärva miljömål, särskilt vårt offentliga åtagande att uppnå koldioxidneutralitet för våra egna och våra leverantörers utsläpp år 2030. Detta är en hörnsten i vårt Net Zero Carbon -program. Gartner hyllade även mångfalden och bredden i våra hållbarhetsprojekt inom alla transportsätt och tjänster.

Vårt löfte till våra kunder

I en värld i rörelse är vårt engagemang för fåra kunder konstant. Vi är oerhört glada över att bli erkända av Gartner som en logistikledare med förmågan att holistiskt integrera vår vision med vår verksamhet. Detta erkännande förstärker vårt mandat mot en kunddriven och framåtblickande logistikstrategi.

Om du letar efter en logistikpartner som kan bidra med nya idéer till din organisation, kontakta oss redan idag!