Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Biobränsle inom Sjöfrakt

Biobränsle är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten. Läs mer om detta allt vanligare alternativ till konventionella fossila bränslen. Men vad är egentligen biobränslen gjorda av? Och hur fungerar det?

För att nå våra gemensamma klimatmål krävs det att vi använder rena och förnybara energikällor. Enligt Fourth IMO GHG Study 2020 släpper sjöfrakt i sin helhet i snitt ut cirka 1 miljard ton koldioxid per år, vilket motsvarar ca. 3 procent av de globala utsläppen.

Hur fungerar Kuehne+Nagel’s Biofuel-koncept?

  • Kuehne+Nagels Biofuel-koncept är baserat på andra generationens biobränsle, även kallat ”Used Cooking Oil Methyl Ester” (UCOME).
  • Kuehne+Nagel tilldelar helt spårbara biobränslekontingenter till din last
  • Vår metod gör att du direkt kan undvika koldioxidutsläpp från hela din leveranskedja
  • Transparent prissättningsmetodik baserat på ledande riktmärken för oljepris
  • Kuehne+Nagel arbetar direkt med ledande rederier för att förse dig med denna tjänst

Vad är fördelarna med att använda biobränsle?

  • 90-100% mindre koldioxidutsläpp
  • Tillåter dig att märka dina produkter ännu grönare
  • Vi garanterar att du kan spåra ditt bränsle
  • "Ingen mat för bränsle": UCOME kräver inte jordbruksmark och det stör inte matodlingen
  • Dokumentation: Deklarering av din bränslekonsumtion

Börja skicka dina försändelser med biobränsle idag.

Kontakta oss.