Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Nacora Blue varuförsäkring som bidrar till friska hav

Varje gång du transporterar gods som försäkrats genom KN Sure (Spot/Flex) bidrar du till att skydda havens biologiska mångfald.

Varuförsäkring är troligtvis inte det första du tänker på när det kommer till positiv klimatpåverkan, men så behöver det inte vara! Nu gör vi våra försäkringar ännu grönare med Nacora Blue!

Som den första varuförsäkringen av sitt slag bidrar Nacora Blue till att återställa och skydda marin flora och fauna.
När du tecknar en försäkring genom Kuehne+Nagel skyddar Nacora International Insurance Brokers inte bara ditt gods, utan även världshaven. Din försäkring stöder projekt från Marine Megafauna Foundation (MMF), en ideell organisation som främjar långvarande bevarandestrategier.

MMF’s uppdrag går ut på att bevara hotat marint liv och biologisk mångfald genom forskning, utbildning och bevarandelösningar. Genom att arbeta med lokala grupper och intressenter genomför organisationen fallstudier i utvecklingsländer för att etablera eller utöka skyddade marina områden.

Fördelarna med Nacora Blue:

  • Kostnadsfritt
  • Du behöver inte göra någonting, din försäkring länkas automatiskt till initiativet
  • Bidra till hållbarhet inom transportsektorn
  • Främja friskare hav

Nacora Blue är tecknat av AXA och Zurich Insurance Group 

Vill du teckna en försäkring eller komma i kontakt med någon av våra experter?

Vi är alla ansvariga för att bevara vår planet. Som en global aktör vill vi föregå med gott exempel och främja den globala utvecklingen.

Steffen Bergholz, Global Head NACORA International Insurance Brokers Group