Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka KN Sure – Fraktförsäkring

Snabbt och smidigt. KN Sure gör valet av fraktförsäkring så enkelt som SPOT, FLEX eller FIX.

Skulle du vilja lägga mindre tid på att hantera försäkringar för varje leverans? Vill du ha flexibla försäkringsalternativ som följer marknadens krav?

Varje gång varor skickas, så måste de försäkras mot potentiella risker.

KN Sure tillämpar försäkringen automatiskt när du bokar en leverans. Vi har tagit bort allt extra bearbetande så att du kan lägga din tid på att utveckla din verksamhet.

KN Sure har utvecklats av Kuehne+Nagel och Nacora International Insurance Brokers och tar hänsyn till både din leveransfrekvens och dina servicekrav. Med täckning från ett marknadsledande försäkringsbolag får du skydd från dörr-till-dörr, från lastning till lossning. 

Allt du behöver göra är att välja det alternativ som passar din verksamhet bäst:

  • SPOT: Försäkring för individuella sändningar med Kuehne+Nagel
  • FLEX: Försäkring som täcker alla sändningar enligt avtal. Minimerar administration och sparar tid. Avsluta försäkringen när du vill, utan uppsägningstid.
  • FIX: Årlig försäkring som täcker alla dina sändningar.

Vi försäkrar mot följande typ av risk:

Olyckor kan ske när och var som helst i leveranskedjan, för alla typer av transporter. Gods riskerar skador till följd av brand, stöld, väderförhållanden, förlust av last överbord under storm på havet, läckage, krav på gemensamt haveri med mera.

KN Sure ger full kompensation upp till försäkringsvärdet.

Last som vi försäkrar:

Med KN Sure kan vi erbjuda försäkring för i stort sätt alla typer av gods och transportsätt med global täckning. 

KN Sure är ett steg i rätt riktning mot ett komplett utbud av tjänster och fördelar:

  • Samla dina frakt- och försäkringsbehov på ett och samma ställe
  • Försäkringspremien läggs till i fakturan
  • Professionell skadehantering med snabb och enkel utbetalning av giltiga anspråk.