Floating Contact Form Portlet
Innehållspublicerare

Tillbaka Företagsförsäkring

Företagsförsäkringar som skyddar ditt företag till fullo.

Nacora International Insurance Brokers är ett helägt dotterbolag till Kuehne+Nagel som fokuserar på att stödja små och medelstora företag i utformning, implementering och hantering av kostnadseffektiva försäkringsprogram. Låt Nacoras kundvårdsexperter utforma en försäkringsplan som matchar just din strategi.

Att skydda last är givetvis en huvudprioritet, men det finns även andra risker som kan uppstå i den dagliga verksamheten. Oavsett vilken typ av verksamhet du har och var den finns, vill du ha skydd mot oförutsedda händelser.

Företagsförsäkring skyddar mot olyckor, egendomsskador och andra incidenter som kan inträffa i den dagliga verksamheten. Från grundläggande försäkringar till specialiserade lösningar erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar för:

  • Speditör och transportöransvar

  • Egendomsskada

  • Riskhantering för avbrott i verksamhet- och supply chain

  • Ansvar gentemot tredje part

  • Motoransvar

  • Arbetsgivarens ansvar

  • Projektprogram